!!! อบต .กง จ.สุโขทัย ! จัด ตัดผม ให้ผู้สูงอายุฟรี โดย วิทยาลัยสารพัดช่างพิษณุโลก. ..

!!! อบต .กง จ.สุโขทัย ! จัด ตัดผม ให้ผู้สูงอายุฟรี โดย วิทยาลัยสารพัดช่างพิษณุโลก. .. วันน…

Read More

ประชุมคณะกรรมการเพื่อแก้ไขปัญหาเกษตรกรอันเนื่องมาจากผลิตผลการเกษตร ระดับจังหวัด จังหวัดสุโขทัย ครั้งที่ 4/2565

ประชุมคณะกรรมการเพื่อแก้ไขปัญหาเกษตรกรอันเนื่องมาจากผลิตผลการเกษตร ระดับจังหวัด จังหวัดสุโ…

Read More

“ทวี” ค้านบทเฉพาะกาลการเลื่อน “การคัดเลือกหรือแต่งตั้งตำรวจ” ออกไปอีก 6 เดือน เป็นการทิ้งทวนแต่งตั้งพวกพ้องจะสร้างความเสื่อมเสียเกิดกับประชาชน

“ทวี” ค้านบทเฉพาะกาลการเลื่อน “การคัดเลือกหรือแต่งตั้งตำรวจ” ออกไปอีก 6 เดือน เป็นการทิ้งท…

Read More