คณะกรรมการยุทธศาสตร์พรรคประชาชาติ เป็นตัวแทนพ.ต.อ.ทวีฯ มอบพวงหรีดเคารพศพ 2 พรานป่าถูกคนร้ายยิงเสียชีวิต

คณะกรรมการยุทธศาสตร์พรรคประชาชาติ เป็นตัวแทนพ.ต.อ.ทวีฯ มอบพวงหรีดเคารพศพ 2 พรานป่าถูกคนร้า…

Read More

จาก”โรงเรียนอนุบาลที่”ปัตตานี”ถึง”กวนอิม”ที่ สงขลา สิ่งที่ต้องทบทวนคือ อะไรที่เป็น”พหุวัฒนธรรม”และอะไรคือ”สันติวิธี” และ หน่วยงานของรัฐอยู่ตรงไหนบนความ”ขัดแย้ง” ที่เกิดขึ้น

จาก”โรงเรียนอนุบาลที่”ปัตตานี”ถึง”กวนอิม”ที่ สงขลา สิ่งที่ต้องทบทวนคือ อะไรที่เป็น”พหุวัฒน…

Read More

ศอ.บต. จัดอบรมส่งเสริมความรู้กฎหมายที่สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่มาใช้อย่างมีประสิทธิภาพ

ศอ.บต. จัดอบรมส่งเสริมความรู้กฎหมายที่สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่มาใช้อย่างมีประสิทธิภาพ วั…

Read More

!!! ผู้ช่วย ส.ส. หัวหน้าพรรคเสรีรวมไทย ร่วมประชุมคณะกรรมการการประกวดนางนพมาศ จ.สุโขทัย …

!!! ผู้ช่วย ส.ส. หัวหน้าพรรคเสรีรวมไทย ร่วมประชุมคณะกรรมการการประกวดนางนพมาศ จ.สุโขทัย &#8…

Read More

ศรีสะเกษ คุมประพฤติเลี้ยงไก่พันธุ์ไข่ในพื้นที่แปลงสาธิตตามหลักยุทธศาสตร์โครงการ TO BE NUMBER ONE หารายได้เข้ากองทุน

ศรีสะเกษ คุมประพฤติเลี้ยงไก่พันธุ์ไข่ในพื้นที่แปลงสาธิตตามหลักยุทธศาสตร์โครงการ TO BE NUMB…

Read More