ด้วยกองทุนเพื่อติดตั้งโซล่าเซลล์ กำหนดการทอดผ้าป่าสามัคคีกองทุนเพื่อติดตั้งโซล่าเซลล์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตั้ง แผงโซล่าเซลล์ผลิตกระแสไฟฟ้าเพื่อลดการใช้พลังงาน และประหยัดพลังงานตามนโยบายของรัฐบาล

ด้วยกองทุนเพื่อติดตั้งโซล่าเซลล์ กำหนดการทอดผ้าป่าสามัคคีกองทุนเพื่อติดตั้งโซล่าเซลล์ โดยม…

Read More

รองเลขาธิการ ศอ.บต. เป็นประธานยกเสาเอก สร้างมณฑปพ่อท่านดำ ณ วัดทรายทอง อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส

รองเลขาธิการ ศอ.บต. เป็นประธานยกเสาเอก สร้างมณฑปพ่อท่านดำ ณ วัดทรายทอง อ.รือเสาะ จ.นราธิวา…

Read More

ศอ.บต. นำเครือข่ายรับเรื่องราวร้องทุกข์และอำนวยความเป็นธรรมระดับพื้นที่ จชต. พัฒนาศักยภาพ พร้อมระดมหาแนวทางแก้ไขปัญหาของ ปชช. ให้ไปในทิศทางเดียวกัน

ศอ.บต. นำเครือข่ายรับเรื่องราวร้องทุกข์และอำนวยความเป็นธรรมระดับพื้นที่ จชต. พัฒนาศักยภาพ …

Read More

สตูล หน่วยปราบปรามทางทะเลสตูล ออกตรวจเรือประมง พบฝูงวาฬบลูด้า 4-5 ตัวกระโดดน้ำโชว์ บ่งบอกถึงความสมบูรณ์ท้องทะเลสตูล

สตูล หน่วยปราบปรามทางทะเลสตูล ออกตรวจเรือประมง พบฝูงวาฬบลูด้า 4-5 ตัวกระโดดน้ำโชว์ บ่งบอกถ…

Read More

ถวายภัตตาหารเพล แด่พระสงฆ์ที่บรรพชาอุปสมบทในโครงการบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ

ถวายภัตตาหารเพล แด่พระสงฆ์ที่บรรพชาอุปสมบทในโครงการบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ วันจันทร์ท…

Read More