‘นิพนธ์’ ประสานทุกความร่วมมือเดินแนวทาง “น้ำเสีย อยู่คู่ชุมชนได้” ชี้ความสำเร็จอยู่ที่การร่วมมือทุกฝ่ายต้องช่วยกัน ในงานครบรอบ 27 ปี สถาปนาองค์การจัดการน้ำเสีย(อจน.)

‘นิพนธ์’ ประสานทุกความร่วมมือเดินแนวทาง “น้ำเสีย อยู่คู่ชุมชนได้” ชี้ความสำเร็จอยู่ท…

Read More

สตูล สหกรณ์กองทุนสวนยางวังใหม่พัฒนา จำกัดจัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี

สตูล สหกรณ์กองทุนสวนยางวังใหม่พัฒนา จำกัดจัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี   นายถาวรศักดิ์ รั…

Read More

ศรีสะเกษ เตรียมเปิดยิ่งใหญ่ตลาดประชารัฐถนนสายวัฒนธรรมภูสิงห์ เพื่อให้พี่น้องประชาชนที่อยู่ตามเขตแนวชายแดนไทย – กัมพูชา

ศรีสะเกษ เตรียมเปิดยิ่งใหญ่ตลาดประชารัฐถนนสายวัฒนธรรมภูสิงห์ เพื่อให้พี่น้องประชาชนที่อยู่…

Read More

สตูล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาปล่อยตัวนักวิ่งทั่วสารทิศ ร่วมวิ่ง Fruit Trail สัมผัสเส้นทางวิ่งเข้าไปในสวนผลไม้ เป็นนวัตวิถีที่พาผู้คนจากทั่วสารทิศลงพื้นที่จริงผ่านการวิ่งเทรล

สตูล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาปล่อยตัวนักวิ่งทั่วสารทิศ ร่วมวิ่ง Fruit Tra…

Read More