พรรคการเมืองออกนโยบายประชานิยม หวั่นประเทศล่มสลาย “ยาเสพติด”กำลังทำให้สังคมวิบัติ ไม่มีพรรคการเมืองประกาศขจัดจริงจัง

พรรคการเมืองออกนโยบายประชานิยม หวั่นประเทศล่มสลาย “ยาเสพติด”กำลังทำให้สังคมวิบัติ ไม่มีพรร…

Read More

พิษณุโลก จิตอาสาพระราชทาน กองบิน ๔๖ “ขจัดอุบัติภัย บรรเทาภัยแล้ง” ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กองบิน ๔๖ ช่วยเหลือพี่น้องประชาชน บรรเทาภัยแล้งอย่างต่อเนื่อง

พิษณุโลก จิตอาสาพระราชทาน กองบิน ๔๖ “ขจัดอุบัติภัย บรรเทาภัยแล้ง” ศูนย์บรรเทาสาธารณภ…

Read More

ศรีสะเกษ  พ่อเมืองเปิดงานเทศกาลข้าวโพดหวาน และของดีศรีรัตนะ ประจำปี 2566 เพื่อประชาสัมพันธ์ผลผลิตทางการเกษตรของอำเภอศรีรัตนะ ให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย   

ศรีสะเกษ  พ่อเมืองเปิดงานเทศกาลข้าวโพดหวาน และของดีศรีรัตนะ ประจำปี 2566 เพื่อประชาสัมพันธ…

Read More