พิษณุโลก กองทัพภาคที่ 3 นำกำลังพลจิตอาสาทำความดี ร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิต

พิษณุโลก กองทัพภาคที่ 3 นำกำลังพลจิตอาสาทำความดี ร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิต

 


เมื่อ 150930 มี.ค.66 พลตรี ประสาน แสงศิริรักษ์ รองแม่ทัพภาคที่ 3 และคณะ เดินทางไปตรวจเยี่ยมกำลังพลที่ร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิต ณ อาคารบูรณาการกระทรวงยุติธรรมจังหวัดพิษณุโลกชั้น 2 ตำบลหัวรอ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ในโอกาสที่สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิษณุโลก จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต เนื่องในโอกาสวันสถาปนากรมคุมประพฤติ ครบรอบ 31 ปี
ทั้งนี้กองทัพภาคที่ 3 ได้จัดกำลังพลร่วมบริจาคโลหิตจำนวน 50 นาย ดังนี้


– กองพลทหาราบที่ 4 จำนวน 20 นาย
– กองพลพัฒนาที่ 3 จำนวน 10 นาย
– กองบัญชาการช่วยรบที่ 3 จำนวน 10 นาย
– มณฑลทหารบกที่ 39 จำนวน 10 นาย

ปรีชา นุตจรัส รายงานข่าวพิษณุโลก

Related posts