ประชุมเตรียมความพร้อมกิจกรรมการนำคุณค่าหลักศาสนา สู่การเสริมสร้างครอบครัวคุณธรรมที่สะท้อนการอยู่ร่วมกัน ภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรมจังหวัดชายแดนภาคใต้

ประชุมเตรียมความพร้อมกิจกรรมการนำคุณค่าหลักศาสนา สู่การเสริมสร้างครอบครัวคุณธรรมที่สะท้อนก…

Read More

การประชุมเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียนผลการดำเนินงานของสภาสันติสุขตําบล ตามโครงการ เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับหมู่บ้านชุมชนและตำบลจังหวัดชายแดนภาคใต้ รุ่นที่ 1

การประชุมเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียนผลการดำเนินงานของสภาสันติสุขตําบล ตามโครงการ เสริมสร้างคว…

Read More

ศรีสะเกษ หลวงพ่อพุฒ วายาโม เชิญชาวพุทธกราบขอพรหลวงปู่สรวง เทวดาเดินดิน ที่วัดไพรพัฒนา

ศรีสะเกษ หลวงพ่อพุฒ วายาโม เชิญชาวพุทธกราบขอพรหลวงปู่สรวง เทวดาเดินดิน ที่วัดไพรพัฒนา &nbs…

Read More

กองทัพภาคที่ ๓ จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา (มีคลิป)

กองทัพภาคที่ ๓ จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถพระบรมราช…

Read More