เอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย ชื่นชมเลขาธิการ ศอ.บต. ที่เปิดพื้นที่รับฟังเสียงชาวบ้าน และไม่ทอดทิ้ง ปชช. ให้โดดเดี่ยว

เอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย ชื่นชมเลขาธิการ ศอ.บต. ที่เปิดพื้นที่รับฟังเสียงชาวบ้าน และไม่ทอดทิ้ง ปชช. ให้โดดเดี่ยว

วันนี้ (30 มีนาคม 2566) พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) พร้อมด้วยผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต. และเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้อง ให้การต้อนรับนายโรเบิร์ต เอฟ. โกเดค เอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำ ประเทศไทย กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯ พร้อมคณะฯ ในโอกาสเดินทางลงพื้นที่เพื่อหารือเกี่ยวกับการส่งเสริมความร่วมมือกับหน่วยงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ การศึกษา เศรษฐกิจ แนวทางการพัฒนาชุมชน การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ณ ห้องรับรอง ชั้น 3 ศอ.บต.

พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการ กล่าวว่า ในนามรัฐบาลไทยขอบคุณถึงความจริงใจที่รัฐบาลสหรัฐอเมริกาตั้งใจช่วยเหลือและพัฒนา โดยเฉพาะมิติด้านการศึกษาและการพัฒนาอาชีพซึ่งอยู่ภายใต้โครงการ Together และ Enhance โดยองค์กร USAID ที่ถือเป็นหนทางสำคัญที่จะช่วยในการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน ในพื้นที่ให้ดียิ่งขึ้น ซึ่งการที่จะข้ามผ่านความไม่เข้าใจกันและความคิดเห็นที่ไม่ตรงกัน เชื่อว่าการพัฒนาการศึกษา การพัฒนาคน และการพัฒนาสภาพเศรษฐกิจขณะนี้ทุกภาคส่วนกำลังเดินหน้าอย่างเต็มที่ในการเติมเต็ม เพราะเชื่อว่าสิ่งที่ภาครัฐกำลังดำเนินการอยู่นั้นจะเป็นกลไกสำคัญ ที่จะข้ามผ่านอุปสรรคเหล่านี้ไปได้อย่างแน่นอน

นายโรเบิร์ต เอฟ. โกเดค เอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย กล่าวด้วยว่าในส่วนของความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างสหรัฐอเมริกาและประเทศไทยได้มีการร่วมมือกันมานานกว่า 190 ปี ซึ่งการเดินทางมาเยือนพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ครั้งนี้ถือเป็นการยกระดับความสัมพันธ์ให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นตลอดจนความมือในการขับเคลื่อนและดำเนินโครงการต่าง ๆ ร่วมกัน เพื่อให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับการยกระดับคุณภาพชีวิต เทียมเท่ากับประชาชนในภูมิภาคอื่นๆ

เอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย กล่าวชื่นชมเลขาธิการ ศอ.บต. ที่ทำหน้าที่ในนามรัฐบาลไทยรับฟังปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ซึ่งสิ่งเหล่านี้ถือเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อน เพราะจะทำให้ประชาชนเกิดความรู้สึกว่ารัฐบาลไม่เคยทอดทิ้งให้โดดเดี่ยวและกล้าที่จะมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นต่าง ๆ ต่อหน่วยงานรัฐบาล ซึ่งหากทุกอย่างเดินหน้าต่อไปอย่างต่อเนื่อง เชื่อว่าพื้นที่จะพบกับความสันติสุขอย่างแท้จริง

Related posts