น่าน ฝ่ายยุทธศาสตร์และกลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 2 จัดโครงการทำงานสาธารณประโยชน์เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว

 

 

   าน ฝ่ายยุทธศาสตร์และกลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 2 จัดโครงการทำงานสาธารณประโยชน์เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว

เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2567 นำโดย นายวีรชาติ จันทจร ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดน่าน มอบหมายให้เจ้าหน้าที่จัดโครงการ
ทำงานสาธารณประโยชน์เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม ซึ่งเป็นการ ปลูกต้นไม้ และพัฒนาปรับภูมิทัศน์สถานที่ ณ วัดห้วยแขม ตำบลตาลชุม อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน ทั้งนี้

ได้รับการอนุเคราะห์อาหาร ผัดหมี่ชมพู กับส้มตำ จากแม่ชีบานเย็น แก้วทิตย์ ผุ้เข้าร่วมกิจกรรม ประกอบด้วย
สมาชิก สำนักงานคุมประพฤติ 34 คน ผู้นำชุมชน10 คน
อาสาสมัครคุมประพฤติ 4 คน
นำโดยนายจรัส นันไชย ประธาน อ.ส.ค.เกษร แก้วทิตย์ อ.ส.ค.ชนาทิพย์ ซุยหาญ และ อ.ส.ค.ธีระยุทธ เยี่ยมยุทธการ

 

/บุญยงค์ สดสอาด นายกสมาคมสื่อมวลชนจังหวัดน่าน รายงาน

Related posts