ผู้ว่าฯ พิษณุโลก เปิดงานสัมมนาด้านการจัดการขยะและสิ่งแวดล้อมระดับนานาชาติ ครั้งที่ 3

ผู้ว่าฯ พิษณุโลก เปิดงานสัมมนาด้านการจัดการขยะและสิ่งแวดล้อมระดับนานาชาติ ครั้งที่ 3

 

เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 7 มิถุนายน 2567 ณ ห้องประชุม อาคารพิบูลวิชญ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก นายภูสิต สมจิตต์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานเปิดงานการสัมมนาด้านการจัดการขยะและสิ่งแวดล้อมระดับนานาชาติ ครั้งที่ 3 The 3 rd International Conference on Phitsanulok, The City of Recycling

 

สำหรับการสัมมนานาชาติ เรื่องพิษณุโลกเมืองใช้ประโยชน์จากขยะครั้งที่ 3 เป็นอีกหนึ่งงาน ที่ มุ่งเน้นสำคัญเรื่องการจัดการขยะ ดูแลสิ่งแวดล้อม การใช้ประโยชน์จากขยะ ที่นำมาเป็นรูปธรรมโดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจากหลายๆ ประเทศ ที่ล้วนแล้วแต่เป็นเครือข่ายด้านการจัดการขยะที่ประสบความสำเร็จ มาถ่ายทอดให้ความรู้กับผู้เข้าร่วมสัมมนา

 

นายภูสิต สมจิตต์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก กล่าวว่า นโยบายของจังหวัดพิษณุโลก เรามีแผนในการพัฒนาจัดการ และดำเนินการมาต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง กลุ่มการศึกษา ที่เราจำเป็นต้องปลูกฝังการปฏิบัติลงมือทำอย่างถูกวิธี ปัญหาส่วนใหญ่ของขยะ เรามีขยะเปียกเป็นจำนวนมาก ซึ่งกำจัดได้ยากมาก ต้องผ่านกรรมวิธีต่างๆ ล้วนแล้วแต่จำเป็นต้องใช้เทคโนโลยี ความเชี่ยวชาญ การลองผิดลองถูกอย่างยิ่ง

 

ทั้งนี้ พิษณุโลกเมืองใช้ประโยชน์จากขยะ จะได้รับแนวคิดประสบการณ์เป็นการถอดบทเรียนในครั้งนี้ จะสามารถกระตุ้นเตือน ให้ผู้เข้าร่วมงานได้นำไปใช้ โดยเริ่มที่ตัวเอง หน่วยงานของตน สู่การจัดการ ที่เป็นงานสำคัญของส่วนรวมและสังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

 

ปรีชา นุตจรัส รายงานข่าวพิษณุโลก

Related posts