นายบรรเลงหนูหริ่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงเดือยคณะผู้บริหาร ข้าราชการลูกจ้างร่วมกันปลูกต้นไม้บนภูเขาดินสถานที่ท่องเที่ยวเชิงอนรักษ์(บึงมูล) นวยอำนวยรักฉาย คณะกรรมการอาสาสมัคพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่แวดล้มจังหวัดสุโขทัยร่วมกิจกรรมและสนับสนุนโครงการ

นายบรรเลงหนูหริ่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงเดือยคณะผู้บริหาร ข้าราชการลูกจ้างร่วมกันปลูกต้นไม้บนภูเขาดินสถานที่ท่องเที่ยวเชิงอนรักษ์(บึงมูล)
นวยอำนวยรักฉาย คณะกรรมการอาสาสมัคพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่แวดล้มจังหวัดสุโขทัยร่วมกิจกรรมและสนับสนุนโครงการ

          

Related posts