สตูล ศรชลสตูล ให้การต้อนรับ ผบ.ทร./รอง ผอ.ศรชล. และคณะ เดินทางมาตรวจเยี่ยมหน่วยในพื้นที่จังหวัดสตูล

สตูล ศรชลสตูล ให้การต้อนรับ ผบ.ทร./รอง ผอ.ศรชล. และคณะ เดินทางมาตรวจเยี่ยมหน่วยในพื้นที่จังหวัดสตูล

วันนี้วัน 11 มิ.ย.2567 ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ภาค3 โดยศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลจังหวัดสตูลและศูนย์ควบคุมความมั่นคงท่าเรือจังหวัดสตูล นายศักระ กปิลกาญจน์ ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลจังหวัดสตูล/ผู้ว่าจังหวัดสตูล,นาวาเอกแสนย์ไท บัวเนียม ร.น.รองศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลจังหวัดสตูล/ ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจพื้นที่ตอนใต้ ศรชล.ภาค 3 และพันเอก ชัยวุฒิ พรมทอง ผู้บังคับกองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 5, น.อ.รัฐพล แก้วกระจาย ร.น. หัวหน้าศูนย์ควบคุมความมั่นคงท่าเรือจังหวัดสตูล พร้อมเจ้าหน้าที่ในสังกัด

   

ให้การต้อนรับพล.ร.อ.อะดุง พันธุ์เอี่ยม ผู้บัญชาการทหารเรือ/รองผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล และคณะ ฯ ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมหน่วย เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดสตูล รับทราบปัญหาอุปสรรค ข้อขัดข้อง และมอบนโยบายในการปฏิบัติงาน ทั้งนี้ได้เดินทางตรวจเยี่ยมห้องติดตามสถานการณ์ และรับฟังบรรยายสรุปการปฏิบัติงานในด้านต่าง ๆ ของ ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลจังหวัดสตูลและศูนย์ควบคุมความมั่นคงท่าเรือจังหวัดสตูล
เหตุด่วน เหตุร้าย ภัยทางทะเล ต้องการความช่วยเหลือทางทะเล โทร. 1465 แจ้ง ศปก.ศรชล.ภาค 3 หรือ โทร. 1696 แจ้ง ศปก.ทรภ.3

         
นิตยา แสงมณี // ผู้สื่อข่าวภูมิภาคประจำจังหวัดสตูล

Related posts