พาณิชย์สุโขทัย ! นำคณะอุดหนุนร้านอาหาร Thai Select @ เมืองแคลการี่ รัฐอัลเบอร์ตา ประเทศแคนาดา

พาณิชย์สุโขทัย ! นำคณะอุดหนุนร้านอาหาร Thai Select @ เมืองแคลการี่ รัฐอัลเบอร์ตา ประเทศแคนาดา

   

วันที่ 12 มิถุนายน 2567 เวลา 20.00 น. PM.(ตรงกับวันที่ 13 มิถุนายน 2567 เวลา 09.00 น.AM.ประเทศไทย) นายศุภสัณห์ ศิลป์ชูศรี พาณิชย์จังหวัดสุโขทัย พร้อมคณะ ไปอุดหนุนร้านอาหารเรือไทย ( Thai Boat ) ตั้งอยู่เลขที่ 114 23 St. Ave. NE. เมือง Calgary รัฐ Alberta ประเทศแคนาดา ซึ่งเป็นร้านอาหาร Thai Select & Thai food experience ในความส่งเสริมของกระทรวงพาณิชย์ โดยมี คุณเติม จันเฮา ผู้บริหารร้านและครอบครัวให้การต้อนรับด้วยความอบอุ่นและอิ่มอร่อยในรสชาติสไตล์อาหารไทย

         

 

Related posts