นายบรรเลง หนูหริ่ง นายก อบต.ดงเดือย ให้สัมภาษณ์ กับ ชมรมนักข่าวจังหวัดสุโขทัย

นายบรรเลง หนูหริ่ง นายก อบต.ดงเดือย ให้สัมภาษณ์ กับ ชมรมนักข่าวจังหวัดสุโขทัย

…วันที่ 12 มิถุนายน 2567 นายบรรเลง หนูหริ่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงเดือย อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย พร้อมด้วยรองนายกฯ ให้สัมภาษณ์ กับ ชมรมนักข่าวจังหวัดสุโขทัย เกี่ยวกับช่วงภัยแล้ง และฤดูน้ำหลาก ซึ่งทางองค์การบริหารส่วนตำบลดงเดือย ได้ให้การช่วยเหลือประชาชนและป้องกันอย่างเต็มทึ่ และกิจกรรมต่างๆและนโยบายหลักๆทึ่จัดทำ

Related posts