รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเตรียมเดินสาย ร่วมงานบุญ – กีฬาต้านยาเสพติด ชาวนราธิวาส

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเตรียมเดินสาย ร่วมงานบุญ – กีฬาต้านยาเสพติด ชาวนราธิวาส

 

พันตำรวจเอก ทวี สอดส่อง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม มีกำหนดการเดินทางลงพื้นที่จังหวัดสงขลา และ จังหวัดนราธิวาส ระหว่างวันที่ 22-23 มิถุนายน 2567 นี้ โดยจุดแรก จะเดินทางไปที่ วัดบางปอ อ.เมือง จ.นราธิวาส ก่อนจะเดินทาง ไปที่ ห้องประชุมศูนย์พิกุลทอง ต.กะลุวอเหนือ อ.เมือง จ.นราธิวาส เพื่อ เป็นประธานการประชุมขับเคลื่อนศูนย์บำบัดฟื้นฟูฯของตำบลอาสาฯ (19 ศูนย์ ให้เป็นศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคมฯ ในการเร่งรัด ติดตาม การดำเนินการแก้ปัญหายาเสพติด อีกทั้งจะมีการหารือการปรับปรุงศูนย์บำบัดฯชุมชนให้เข้าหลักเกณฑ์ และสามารถขอรับการสนับสนุงบประมาณฯจากสปสช. รวมทั้งชี้แจงเหตุผลและความจำเป็นในการจัดตั้งศูนย์ บำบัด พื้นฟูฯ, การดำเนินงานที่ผ่านมา ปัญหาและความต้องการ ปรึกษาหารือและรับฟังข้อคิดเห็นอีกด้วย

จากนั้น พันตำรวจเอก ทวีฯ จะเดินทางไปเป็นประธานพิธีเปิดการแข่งขันฟุตบอล”รวมพลังตำบลอาสา แก้ปัญหาชายแดนใต้ 2567″ ณ.สนามกีฬาเทศบาลนราธิวาส เป็นการแข่งขันฟุตบอล คู่เปิดสนามระหว่างทีมตำบลโคกเคียน VS ตำบลบาเระเหนือ เมื่อเสร็จพิธี พันตำรวจเอก ทวีฯ จะเดินทางไปร่วมงานสมโภช ณ วัดธารากร หรือ วัดบางน้อย ซึ่งตั้งอยู่หมู่ที่ 4 ตำบลเจ๊ะเห อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส สร้างขึ้นเมื่อปี 2330 เป็นศูนย์รวมจิตใจของพุทธศาสนิกชนตำบลเจ๊ะเห
และ เช้าของวันที่ 23 มิถุนายน 2567 พันตำรวจเอก ทวี ฯ จะเดินทางไปยังเป็นประธานทอผ้าป่าที่ วัดธารากร หรือ วัดบางน้อย อ.ตากใบ จ.นราธิวาส ร่วมกับ ประชาชนชาวพุทธศาสนิกชนในอำเภอตากใบและอำเภอข้างเคียงในจังหวัดนราธิวาส

Related posts