“รมว.พิพัฒน์” สั่งกรมพัฒน์เร่ง ฝึกซ่อมเรือสปีดโบ๊ท ป้อนอุตสาหกรรมท่องเที่ยวทางทะเลฝั่งอันดามัน

นางสาวบุปผา เรืองสุด อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน รับข้อสั่งการนายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ฝึกหลักสูตรการซ่อมบำรุงเครื่องยนต์เรือสปีดโบ๊ท (OUT BOARD) ป้อนอุตสาหกรรมท่องเที่ยวทางทะเลฝั่งอันดามัน แก้ไขการขาดแคลนแรงงาน

 

นางสาวบุปผา เรืองสุด อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เปิดเผยว่า นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน มีความห่วงใยเกี่ยวกับปัญหาการขาดแคลนแรงงานโดยเฉพาะแรงงานภาคการท่องเที่ยว กลุ่มผู้ให้บริการเรือท่องเที่ยวทางทะเลฝั่งอันดามัน ซึ่งกลุ่มผู้ประกอบกิจการภาคการท่องเที่ยว แจ้งความต้องการแรงงานเป็นจำนวนมาก อาทิ ช่างซ่อมเรือ พนักงานขับเรือ พนักงานประจำเรือ จึงได้มอบหมายให้กรมพัฒนาฝีมือแรงงานเร่งดำเนินการพัฒนาทักษะให้แรงงานในพื้นที่มีความรู้ และทักษะในด้านดังกล่าวเพื่อให้สามารถทำงานในพื้นที่ได้ ซึ่งในช่วงที่ผ่านมากรมพัฒนาฝีมือแรงงาน โดยสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพังงา ได้ร่วมกับสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดพังงา

จัดฝึกอบรมตามโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงธุรกิจ หลักสูตรการซ่อมบำรุงเครื่องยนต์เรือสปีดโบ๊ท (OUT BOARD) ณ ท่าเรือว้าวอันดามัน ตำบลลำแก่น อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา ผู้ที่เข้ารับการฝึกอบรมในครั้งนี้ส่วนใหญ่จะเป็นผู้ที่ทำงานหรือเป็นเจ้าของกิจการที่มีเรือสปีดโบ๊ท ยังขาดความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับเรือสปีดโบ๊ท รวมถึงการดูแลซ่อมบำรุงเพื่อยืดอายุการใช้งานของเรือให้นานขึ้น อีกทั้งประหยัดค่าใช้จ่าย ในกรณีที่เครื่องยนต์เรือเกิดขัดข้องเพียงเล็กน้อย ก็สามารถตรวจเช็คหรือซ่อมเบื้องต้นด้วยตนเองได้ โดยในหลักสูตรนี้ มีการถ่ายทอดตั้งแต่ความรู้เบื้องต้น ไปจนถึงการซ่อมบำรุงเครื่องยนต์ ช่วยให้ผู้ประกอบกิจการเรือสปีดโบ๊ทลดต้นทุนค่าใช้จ่ายในการซ่อมบำรุงลงได้ จากเดิมที่ต้องจ่ายค่าจ้างช่างต่างถิ่นซึ่งมีราคาที่แพงหลายพันบาท ทำให้เหลือรายได้ในการใช้จ่ายในครอบครัวมากขึ้น

นางสาวบุปผา กล่าวต่อว่า นโยบายในการยกระดับแรงงานไทยให้เป็นกำลังแรงงานที่มีศักยภาพสูงที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานได้ให้แนวทางไว้ เป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ และมีเป้าหมายเร่งแก้ไขปัญหาด้านแรงงานโดยเฉพาะอุตสาหกรรมท่องเที่ยวทางทะเล ซึ่งเป็นอุตสาหกรรมที่สร้างรายได้ให้กับประเทศอีกอุตสาหกรรมหนึ่ง ปัญหาการขาดแคลนแรงงานภาคการท่องเที่ยว เช่น ช่างซ่อมเรือ เด็กประจำเรือ นอกจากนี้ยังพบปัญหาเกี่ยวกับทักษะของแรงงานที่ทำงานในภาคการท่องเที่ยว ไม่ว่าจะเป็นทักษะด้านการให้บริการ ทักษะด้านความปลอดภัย การขับเรือ รวมถึงทักษะด้านภาษา ในครั้งนี้ จังหวัดพังงาเป็นจังหวัดแรกที่ได้จัดอบรมด้านช่างซ่อมเครื่องยนต์เรือ เนื่องจากมีผู้ประกอบการเรือสปีดโบ๊ทเป็นจำนวนมาก

อีกทั้ง เป็นจังหวัดที่มีสถานที่ท่องเที่ยวทางทะเล เกาะแก่งต่าง ๆ มากมาย สถิติตั้งแต่เดือนมกราคม – เมษายน ปี 2567 มีผู้มาท่องเที่ยวกว่าล้านคน สร้างรายได้ให้กับจังหวัดมูลค่ากว่า 15,373.67 ล้านบาท จึงเป็นข้อมูลส่วนหนึ่งที่ผู้ประกอบการต้องเร่งตรวจเช็คเครื่องมือและอุปกรณ์ในการประกอบอาชีพให้มีความพร้อม เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวดังกล่าว ในระยะต่อไปได้มอบหมายให้จังหวัดภาคการท่องเที่ยวฝั่งอันดามันได้ประสานกับหน่วยงานต่าง ๆ ในพื้นที่เพื่อเร่งให้ความช่วยเหลือ จัดฝึกอบรมในด้านอื่น ๆ ตามความต้องการด้วยแล้ว

ผู้ประกอบกิจการหรือแรงงาน ที่สนใจสามารถติดต่อสถาบันหรือสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานทั่วประเทศ หรือดูรายละเอียดหลักสูตรการฝึก กำหนดการฝึกในแต่ละจังหวัดได้ที่ https://www.dsd.go.th หรือสอบถามทางสายด่วนกระทรวงแรงงาน 1506 กด 4 อธิบดีกล่าวทิ้งท้าย

Related posts