พาณิชย์สุโขทัย ! เยี่ยมชมบูธงาน “Thailand Local BCG Plus Expo 2024” @ สยามสแควร์ ONE

พาณิชย์สุโขทัย ! เยี่ยมชมบูธงาน “Thailand Local BCG Plus Expo 2024” @ สยามสแควร์ ONE

 

วันเสาร์ที่ 22 มิถุนายน 2567 เวลา 12.00 น. นายศุภสัณห์ ศิลป์ชูศรี พาณิชย์จังหวัดสุโขทัย เยี่ยมชม/ให้กำลังใจผู้ประกอบการในงาน Thailand Local BCG Plus Expo 2024 ณ ลานกิจกรรม ชั้น LG และชั้น 1 สยามสแควร์ ONE เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร เวลา 10.00 – 22.00 น. ภายในงานประกอบด้วยการจัดงานแสดงและจำหน่ายสินค้า การเจรจาธุรกิจและนิทรรศการให้ความรู้ตามโครงการส่งเสริมการค้า สินค้า BCG และสินค้าสร้างสรรค์อัตลักษณ์ไทยโกอินเตอร์

โดยกระทรวงพาณิชย์ คาดว่าจะมีผู้เข้าชมงานในปีนี้ไม่น้อยกว่า 30,000 คน และเกิดมูลค่าการจำหน่ายและการเจรจาทางธุรกิจภายในงานกว่า 300 ล้านบาท ซึ่งการจัดแสดงสินค้าภายในงานแบ่งออกเป็น กลุ่มผลิตภัณฑ์และบริการจากผู้ประกอบการจำนวนกว่า 200 ราย สินค้า 1,000 กว่ารายการทั่วประเทศ ครอบคลุมสินค้าอาหารและเครื่องดื่มรวมถึงสินค้า Non-Food

 

สำหรับการจัดงาน Thailand Local BCG Plus Expo 2024 กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 21 – 25 มิถุนายน 2567 มุ่งเน้นขยายกลุ่มเป้าหมายไปยังกลุ่มคนรุ่นใหม่และนักท่องเที่ยวต่างชาติมากขึ้น จัดขึ้นภายใต้แนวคิด “Thailand for SDGs เพื่อโลกที่ยั่งยืน” เพื่อตอบโจทย์เมกะเทรนด์โลก และตอบสนองแนวโน้มความต้องการของตลาด โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มผู้บริโภคยุคใหม่ที่ให้ความสำคัญกับประเด็น Global warming และใส่ใจต่อธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม”

 

จังหวัดสุโขทัย มีผู้ประกอบการเข้าร่วมงานแสดงและจำหน่ายสินค้า จำนวน 1 ราย (บูธ E 07) คือ กลุ่มหัตถกรรมเทพนม ของ คุณอัมพร โคตะสาร ผู้ผลิตที่คลายนิ้วล็อคผักตบชวา ผ้า ecoprint ใบสะเลียม(ใบสะเดา)ใบตอง เชือกกล้วยตานีแปรรูป ซึ่งถือว่าเป็นผลิตภัณฑ์ Soft Power ของอำเภอทุ่งเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย สินค้าดังกล่าวได้รับรางวัลการันตี CPOT Culture Products จากกระทรวงวัฒนธรรม , มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน(มผช.)จากกระทรวงอุตสาหกรรม รางวัล Green Products จากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

 

และรางวัลเหรียญทอง Bangkok Brand โดยได้ร่วมกิจกรรมไลฟ์สด เพื่อประชาสัมพันธ์สินค้า BCG ของจังหวัดสุโขทัย ให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายและเข้าร่วมการเจรจาธุรกิจ (Business Matching) ในงานนี้ด้วย
อย่าลืม ! แวะไปช๊อป ใช้ แชร์ ทดลองสินค้าคุณภาพรักษ์โลก @ บููธ E 07 ชั้น 1 สยามสแควร์ ONE (09-5630-4652)ในวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวด้วยนะครับ

Related posts