รองแม่ทัพภาคที่ 3 เป็นประธานพิธีส่งมอบบ้านให้กับทหารกองประจำการ ในพื้นที่จังหวัดสุโขทัย

รองแม่ทัพภาคที่ 3 เป็นประธานพิธีส่งมอบบ้านให้กับทหารกองประจำการ ในพื้นที่จังหวัดสุโขทัย

   

วันที่ 26 มิถุนายน 2567 เวลา 09.00 นาฬิกา ที่ บ้านเลขที่ 29/4 หมู่ที่ 3 ตำบลปากพระ อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย พลตรี วิทยา แก้วพรม รองแม่ทัพภาคที่ 3 เป็นประธานพิธีส่งมอบบ้านให้กับครอบครัว นักเรียนนายสิบทหารบก ธีรศักดิ์ ตรงสูนดี อดีตทหารกองประจำการ ปี 2565 ผลัดที่ 1 สังกัดกองร้อยรักษาการณ์ กองพันสรรพาวุธกระสุนที่ 23 กองบัญชาการช่วยรบที่ 3 โดยมี พลตรี นพดล ยงพาณิชย์ ผู้บัญชาการกองบัญชาการช่วยรบที่ 3, พันเอก เฉลิม สีเจริญ รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดสุโขทัย, พันเอก เอกพงศ์ สุวรรณเวียง ผู้บังคับกองพันสรรพาวุธกระสุนที่ 23 กองบัญชาการช่วยรบที่ 3, ชมรมหลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหารกองทัพบก, ชมรมหลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหารกองทัพภาคที่ 3 รุ่นที่ 3, หัวหน้าส่วนราชการ, ผู้นำชุมชน ร่วมพิธีและมอบสิ่งของอุปโภคบริโภค

   

สำหรับนักเรียนนายสิบทหารบก ธีรศักดิ์ ตรงสูนดี อดีตเป็นทหารกองประจำการปี 2565 ผลัดที่ 1 สังกัดกองร้อยรักษาการณ์ กองพันสรรพาวุธกระสุนที่ 23 กองบัญชาการช่วยรบที่ 3 ทางบ้านมีฐานะยากจน ได้อาศัยอยู่กับคุณพ่อและคุณแม่ และเมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2567 ที่ผ่านมา คุณพ่อได้เสียชีวิต ด้วยโรคมะเร็งที่ลำคอ ขณะนั้นทางหน่วยได้เริ่มดำเนินการสร้างบ้านให้ยังไม่แล้วเสร็จ จึงเหลือแค่เพียงคุณแม่ที่ต้องดูแล พลทหาร ธีระศักดิ์ ตรงสูนดี ได้เรียนจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จากโรงเรียนปากพระ และไม่ได้เรียนต่อ เนื่องจากต้องช่วยพ่อแม่ทำงานรับจ้างเพื่อหาเงินเลี้ยงครอบครัว ด้วยความมุ่งมั่นมานะพยายาม และมีความอยากเรียนตนเองจึงไปสมัครเรียน กศน. จนจบเทียบมัธยมศึกษาตอนปลาย และได้สมัครเป็นทหารกองประจำการ ผลัดที่ 1 ปี 2565 และด้วยความมุ่งมั่น พยายามจากนั้นได้สอบติดนักเรียนนายสิบทหารบก รุ่นที่ 28 ประจำปี 2567 ซึ่งตนเองและคุณแม่รู้สึกดีใจและขอบพระคุณผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้นที่ได้กรุณาสร้างบ้านให้ในครั้งนี้ พร้อมจะตั้งใจศึกษาเล่าเรียนให้จบหลักสูตรและเป็นกำลังพลที่ดีของกองทัพบกต่อไป

     

ปรีชา นุตจรัส รายงานข่าว

Related posts