แม่ทัพภาคที่ 3 เป็นประธานส่งมอบบ้านให้กับทหารกองประจำการ ในพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชร

แม่ทัพภาคที่ 3 เป็นประธานส่งมอบบ้านให้กับทหารกองประจำการ ในพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชร

 

 
วันที่ 26 มิถุนายน 2567 เวลา 13.30 น. พลโท ประสาน แสงศิริรักษ์ แม่ทัพภาคที่ 3 เป็นประธานพิธีส่งมอบบ้านให้แก่ครอบครัว พลทหาร ไชยสิทธิ์ จูกลิ่น ทหารกองประจำการ ปี 2566 ผลัดที่ 2 สังกัดกองร้อยสรรพาวุธส่งกำลังกระสุน กองพันสรรพาวุธกระสุนที่ 23 กองบัญชาการช่วยรบที่ 3 ณ บ้านเลขที่ 7 หมู่ 16 ตำบลนาบ่อคำ อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร โดยมี นาย ชาธิป รุจนเสรี ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร, พลตรี นพดล ยงพาณิชย์ ผู้บัญชาการกองบัญชาการช่วยรบที่ 3 พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ และผู้นำชุมชน เข้าร่วม

   

โดยแม่ทัพภาคที่ 3 มีนโยบายให้หน่วยทหารดำเนินการเข้าช่วยเหลือและซ่อมแซมบ้าน ให้กับครอบครัวทหารกองประจำการ มุ่งเน้นเป็นครอบครัวที่มีความเดือดร้อนด้านที่อยู่อาศัย เพื่อเป็นการให้ความช่วยเหลือรวมถึงให้ความสำคัญในด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต ความเป็นอยู่ของครอบครัวให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี โดยพลทหาร ไชยสิทธิ์ จูกลิ่น สังกัด กองพันสรรพาวุธกระสุนที่ 23 กองบัญชาการช่วยรบที่ 3 ซึ่งทางบ้านมีฐานะยากจนอาศัยอยู่กับแม่ มีน้องชาย 2 คน และภรรยา มีบุตร 1 คน อายุ 1 ปี 6 เดือน ตนเองจบชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จากโรงเรียนนาบ่อคำ จังหวัดกำแพงเพชร และไม่ได้เรียนต่อเนื่องจากฐานะทางบ้านยากจนจึงต้องช่วยครอบครัวทำงานหาเงิน โดยประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไป และจับใบแดงได้เป็นทหารผลัดที่ 2 ปี 2566 ขณะนี้ได้สมัครเรียน กศน. ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

   
ทั้งนี้กองทัพภาคที่ 3 ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีบทบาทในการดูแลพื้นที่ และช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบความเดือดร้อน ในพื้นที่ 17 จังหวัดภาคเหนือ โดยพร้อมสนับสนุนกำลังพล และยุทโธปกรณ์เครื่องมือเข้าไปดูแลช่วยเหลือประชาชนในทุกโอกาส อย่างเต็มความสามารถ ซึ่งถือว่าเป็นไปตามนโยบายกองทัพบก ในการบูรณาการหลายภาคส่วน ก่อสร้าง ซ่อมแซมบ้านพักอาศัยให้กับประชาชนผู้มีรายได้น้อย เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

ปรีชา นุตจรัส รายงานข่าว

Related posts