น่าน คณะทำงานฝ่ายประชาสัมพันธ์ ประชุมเตรียมพร้อมการจัดทำน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ของจังหวัดน่าน

น่าน คณะทำงานฝ่ายประชาสัมพันธ์ ประชุมเตรียมพร้อมการจัดทำน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ของจังหวัดน่าน

 

เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2567 เวลา 11.00 น. ห้องประชุมสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดน่าน ชั้น 2 ศาลากลาง จังหวัดน่าน นายกฤชเพชร เพชระบูรณิณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานการประชุมคณะทำงานฝ่ายประชาสัมพันธ์ การจัดทำน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ของจังหวัดน่านเพื่อนำไปประกอบพิธีเสกน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ในพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
โดยจังหวัดน่านได้กำหนดการประกอบพิธีพลีกรรมตักน้ำจากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ของจังหวัดน่านในการพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ในวันพฤหัสบดีที่ 4 กรกฎาคม 2567 ณ บ่อน้ำทิพย์ วัดสวนตาล อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน และกำหนดพิธีเสกน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ และพิธีเวียนเทียนสมโภชน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ ของจังหวัดน่าน ในวันอาทิตย์ที่ 7 กรกฎาคม 2567 และวันจันทร์ที่ 8 กรกฎาคม 2567 ตามลำดับ ณ วิหารหลวงวัดพระธาตุแช่แห้ง พระอารามหลวง อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน

 

วันที่ 4 กรกฎาคม 2567 พิธีพลีกรรมตักน้ำจากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ของจังหวัดน่าน ณ บ่อน้ำทิพย์ วัดสวนตาล อำเภอเมืองน่าน จะเริ่มพิธีเวลาประมาณ 14.10 น. จากนั้นเวลาประมาณ 14.49 น. เจ้าหน้าที่เชิญขันสาครไปยังรถ ขบวนรถเคลื่อนไปยังวัดพระธาตุแช่แห้ง พระอารามหลวง เพื่อประกอบพิธีเสกน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ของจังหวัดน่าน การแต่งกาย ข้าราชการ สวมเครื่องแบบปกติขาว ประชาชนทั่วไป ชุดสุภาพโทนสีเหลือง
วันที่ 7 กรกฎาคม 2567 พิธีเสกน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ ณ ศาลาหลวง วัดพระธาตุแช่แห้ง พระอารามหลวง อ.ภูเพียง เริ่มพิธีเวลาประมาณ 15.10 น. การแต่งกาย ข้าราชการ สวมเครื่องแบบเต็มยศ สายสะพายชั้นสูงสุด ประชาชนทั่วไป ชุดสุภาพโทนสีเหลือง

 

วันที่ 8 กรกฎาคม 2567 พิธีเวียนเทียนสมโภชน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ ณ ศาลาหลวง วัดพระธาตุแช่แห้ง พระอารามหลวง อ.ภูเพียง เริ่มพิธีเวลาประมาณ 09.10 น. การแต่งกาย ข้าราชการ สวมเครื่องแบบเต็มยศ สายสะพายชั้นสูงสุด ประชาชนทั่วไป ชุดสุภาพโทนสีเหลือง

ทั้งนี้ได้เชิญช่างภาพ สื่อมวล และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมบันทึกภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวในช่วงประกอบพิธี

 

/บุญยงค์ สดสอาด นายกสมาคมสื่อมวนจังหวัดน่าน รายงาน

 

 

Related posts