“พิพัฒน์” สั่งติดตามดูแลสถานประกอบการ/ลูกจ้าง หลังน้ำท่วมภูเก็ตคลี่คลาย

“พิพัฒน์” สั่งติดตามดูแลสถานประกอบการ/ลูกจ้าง หลังน้ำท่วมภูเก็ตคลี่คลาย

 

 

นายภูมิพัฒน์ เหมือนจันทร์ โฆษกกระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ได้รับรายงานว่าขณะนี้สถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ จ.ภูเก็ต คลี่คลายเข้าสู่สภาวะปกติแล้ว โดย จ.ภูเก็ตมีสถานประกอบการจำนวน 13,420 แห่ง และลูกจ้างผู้ประกันตนประมาณ 166,536 คน ซึ่งที่ผ่านมาสำนักงานแรงงานทุกหน่วยในภูเก็ตได้ร่วมกับทางจังหวัด ผู้นำท้องถิ่น สมาชิกจิตอาสา และประชาชน สนับสนุนกิจกรรมจิตอาสาภัยพิบัติเพื่อฟื้นฟูช่วยเหลือผู้ประสบภัยในจุดที่มีน้ำท่วม และดูแลประชาชน ณ ศูนย์พักพิงชั่วคราว (แคมป์คนงาน) เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่

โฆษกกระทรวงแรงงาน กล่าวว่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานได้สั่งการให้หน่วยงานของกระทรวงแรงงานใน จ.ภูเก็ตบูรณาการการทำงานร่วมกันเร่งออกสำรวจความเสียหายของสถานประกอบการ และนายจ้าง/ลูกจ้างที่ได้รับผลกระทบ ตรวจตราความปลอดภัยในสถานประกอบการหลังน้ำลด ช่วยซ่อมแซมอุปกรณ์เครื่องมือการทำงาน และประสานความช่วยเหลือเรื่องการฟื้นฟูสิ่งปลูกสร้างที่ได้รับความเสียหายและเงินเยียวยาต่าง ๆ กับทางจังหวัด รวมทั้งให้พิจารณาถึงการจ่ายเงินชดเชยประกันสังคมหรือเงินทดแทนหากเข้าเงื่อนไขตามสิทธิของผู้ประกันตน และสิทธิประโยชน์อื่น ๆ นอกจากนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานยังฝากความห่วงใยไปยังพี่น้องประชาชนชาวภูเก็ต โดยขอให้เฝ้าระวังสถานการณ์ในระยะนี้และติดตามประกาศจากทางราชการอย่างใกล้ชิดด้วย

Related posts