ศรีสะเกษ ที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการฯสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ควง ประธาน UNPKFC ชิม ทุเรียนภูเขาไฟ เชื่อ ความอร่อยจะสร้างชื่อเสียงกระฉ่อนทั่วโลก พร้อมมอบทุนการศึกษา และอุปกรณ์กีฬาให้กับนักเรียนในพื้นที่

ศรีสะเกษ ที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการฯสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ควง ประธาน UNPKFC ชิม ทุเรียนภูเขาไฟ เชื่อ ความอร่อยจะสร้างชื่อเสียงกระฉ่อนทั่วโลก พร้อมมอบทุนการศึกษา และอุปกรณ์กีฬาให้กับนักเรียนในพื้นที่

วันที่ 10 มิถุนายน 2565 เวลา 10.00 น. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ อำเภอเมืองฯ จังหวัดศรีสะเกษ นายศรพงศ์ศักดิ์ สุวรรณปรุง ที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการฯสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีและที่ปรึกษาบอร์ดบริหาร UNPKFC พร้อมด้วย ดร.อภินิตา ไชยชนะประธาน UNPKFC และ คณะ ตรวจเยี่ยมงานเทศกาล ทุเรียนภูเขาไฟศรีสะเกษ ปี 2565 โดยจัดขึ้นระหว่างวันที่ 9 – 15 มิถุนายน 2565 พร้อมทั้งชิมทุเรียนภูเขาไฟศรีสะเกษ และพบปะกับประชาชนชาวจังหวัดศรีสะเกษ ที่เดินมาเที่ยวชมงาน โดยมีนายนพ พงศ์ผลาดิสัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ให้การต้อนรับ


หลังจากนั้น เวลา 13.00 น. นายศรพงศ์ศักดิ์ สุวรรณปรุง ที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการฯสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีและที่ปรึกษาบอร์ดบริหาร UNPKFC พร้อมด้วย ดร.อภินิตา ไชยชนะประธาน UNPKFC และ คณะ ลงพื้นที่ โรงเรียนบ้านคำเนียมวิทยคาร ตำบลคำเนียม อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ เพื่อมอบทุนการศึกษา อุปกรณ์กีฬา และน้ำดื่ม ให้กับนักเรียนในพื้นที่ตำบลคำเนียม อำเภอกันทรารมย์ ประกอบด้วย โรงเรียนมารดาทรงธรรมบ้านหนองทามน้อย โรงเรียนบ้านอีต้อม และโรงเรียนบ้านคำเนียม เพื่อใช้เป็นทุนการศึกษา และพัฒนาการเรียนรู้ โดยมี นายปราจิต แก้วลา นายอำเภอกันทรารมย์ ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ให้การต้อนรับ

นายศรพงศ์ศักดิ์ สุวรรณปรุง ที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการฯสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีและที่ปรึกษาบอร์ดบริหารUNPKFC กล่าวว่า สำหรับภารกิจที่ลงพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ ในวันนี้ เพื่อร่วมงานเทศกาล ทุเรียนภูเขาไฟศรีสะเกษ ปี 2565 และร่วมกับ ดร.อภินิตา ไชยชนะประธาน UNPKFC และ คณะ มอบอุปกรณ์ทางการกีฬา น้ำดื่ม และทุนการศึกษา ให้กับ โรงเรียน จำนวน 3 โรงเรียน ตลอดจนรับฟังปัญหาของครูและนักเรียนในพื้นที่ ทั้ง 3 โรงเรียน ซึ่งทาง UNPKFC มีนโยบายในการช่วยเหลือมนุษยชาติ และสังคม ในการลงพื้นที่เพื่อช่วยเหลือสังคม ส่วนใหญ่จากการลงพื้นที่ เราจะพบปัญหาเรื่องความไม่เสมอภาค การเอารัดเอาเปรียบ เรื่องเด็ก สตรี และคนชรา ซึ่งการที่ UNPKFC มามอบสิ่งของและทุนการศึกษาให้กับเด็กนักเรียนในวันนี้ เราเล็งเห็นความสำคัญในจุดนี้ ที่เด็กเองต้องใช้ในการเรียนรู้ และพัฒนาตัวเองต่อไปในอนาคต

นายศรพงศ์ศักดิ์ สุวรรณปรุง ที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการฯสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีและที่ปรึกษาบอร์ดบริหารUNPKFC กล่าวต่อไปว่า สำหรับในพื้นที่ต่างๆที่ ต้องการความช่วยเหลือ สามารถหาข้อมูลโดยการค้นหาข้อมูลจากGooGle และค้นหาคำว่า UNPKFC จะมีช่องทางการให้ขอความช่วยเหลือ โดยจะมีทางดร.อภินิตา ไชยชนะประธาน UNPKFC รับเรื่อง และส่งต่อเรื่องมายังตน เพื่อให้การช่วยเหลือต่อไป ซึ่งจังหวัดศรีสะเกษ เป็นอีกจังหวัดหนึ่งที่ได้รับการดูแล หลังจากตนเคยได้เดินทางมาจังหวัดศรีสะเกษ เมื่อสองปีแล้ว และเมื่อเทียบกับปัจจุบัน ถือว่าเป็นจังหวัดที่มีการพัฒนารวดเร็วเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะเรื่องของทุเรียนภูเขาไฟซึ่งจะมีชื่อเสียงออกไปทั่วโลก ให้คนรู้ว่าจังหวัดศรีสะเกษ ก็มีของดี และทุเรียนศรีสะเกษ นั้น อร่อยเป็นอย่างมาก ///

 

ภาพ/ข่าว ศิริเกษ หมายสุข ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดศรีสะเกษ

Related posts