แม่ทัพภาคที่ 4 เปิดโครงการประชุมวิชาการระดับชาติ “พลวัตแห่งศรัทธา : ศาลเจ้า เทพเจ้า และวิถีชุมชนชาวไทยเชื้อสายจีนท่ามกลางกระแสสังคมร่วมสมัย”

แม่ทัพภาคที่ 4 เปิดโครงการประชุมวิชาการระดับชาติ “พลวัตแห่งศรัทธา : ศาลเจ้า เทพเจ้า และวิถีชุมชนชาวไทยเชื้อสายจีนท่ามกลางกระแสสังคมร่วมสมัย” สร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ เผยแพร่การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของชุมชนชาวไทยเชื้อสายจีน ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

วันนี้ 22 มิถุนายน 2565 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ ห้องประชุมน้ำพราว โรงเเรม ซี.เอส.ปัตตานี อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี พลโท เกรียงไกร ศรีรักษ์ แม่ทัพภาคที่ 4/ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการประชุมวิชาการระดับชาติ “พลวัตแห่งศรัทธา : ศาลเจ้า เทพเจ้า และวิถีชุมชนชาวไทยเชื้อสายจีนท่ามกลางกระแสสังคมร่วมสมัย” ซึ่งจัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาครบรอบ 90 พรรษา ตลอดจน เพื่อเป็นเวทีให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในประเด็นเชิงวิชาการด้านไทยศึกษาเกี่ยวกับวัฒนธรรมของชุมชนชาวไทยเชื้อสายจีน สร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการในการพัฒนางานวิจัยเชิงพื้นที่ นอกจากนี้ยังเป็นการเปิดพื้นที่ให้ชุมชนได้มีส่วนร่วมนำเสนอวิถีชีวิต และภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมอันจะนำไปสู่การส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอย่างยั่งยืนของชุมชน  และเพื่อเผยแพร่การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในพื้นที่ โดยมี รองศาสตราจารย์ อิ่มจิต เลิศพงศ์สมบัติ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ฤทธิรงค์ จิวากานนท์ ผู้อำนวยการสถาบันไทยศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , คณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ , วิทยากร,  หัวหน้าส่วนราชการ ตลอดจนชาวไทยพุทธ ชาวไทยมุสลิม และชาวไทยเชื้อสายจีน ร่วมในครั้งนี้


พลโท เกรียงไกร ศรีรักษ์ แม่ทัพภาคที่ 4/ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 กล่าวว่า ” ดีใจที่ได้เห็นกิจกรรมเช่นนี้เกิดขึ้นในพื้นที่ การส่งเสริมสังคมพหุวัฒธรรม คือ หนึ่งในนโยบายเร่งด่วนของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า จะเห็นได้ว่าในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้มีความหลากหลายของพหุวัฒนธรรม มีความงดงามของดอกไม้หลากสี และมีผู้คนทั้งพุทธ มุสลิม และเชื้อสายจีน ความสวยงามเหล่านี้เป็นสิ่งดึงดูให้กับนักท่องเที่ยวมาเยือน มาสัมผัสพื้นที่ อย่างเช่นมาสักการะศาลเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว เยี่ยมชมมัสยิดกรือเซะ กราบไหว้หลวงปู่ทวดวัดช้างให้ ทั้งหมดเป็นความหลากหลายของพหุวัฒนธรรม ความเชื่อ ความศรัทธาของประชาชน ที่ไม่ได้มีเพียงแต่ความรุนแรง แต่ยังมีสิ่งดีๆอีกมากมาย วันนี้ขอเพียงให้ทุกคนได้ร่วมกันสื่อออกไปสู่ประชาคมโลกได้เห็นถึงความสวยงามเหล่านี้ และเป็นที่ทราบกันดีว่าในขณะนี้พี่น้องประชาชนมีความต้องการ เรื่องของความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ทุกคนได้แสดงออกถึงการปฏิเสธความรุนแรง เรามีการพูดคุยกันในเวทีสภาประชาธิปไตยตำบล ที่มีประเด็นในเรื่องของการพูดคุยสันติสุข โดยเฉพาะข้อตกลงในการลดความรุนแรงในห้วงเดือนรอมฎอนที่ผ่านมาให้ดำเนินต่อไป ในส่วนของพี่น้องประชาชนคนไทยเชื้อสายพุทธก็ได้มีการเสนอให้ต่อไปจนถึงเข้าพรรษาสันติสุข ทั้งหมดนี้เป็นสิ่งที่พิสูจน์และเห็นได้อย่างชัดเจนว่าพี่น้องประชาชนในพื้นที ไม่ปรารถนาให้มีความรุนแรงเกิดขึ้น เพราะความสันติสุขจะนำมาสู่การขับเคลื่อนเศรษฐกิจที่ดีทำให้พี่น้องประชาชนใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุข กิจกรรมในวันนี้ถือเป็นจุดหมายที่สำคัญ ที่จะดำเนินการร่วมกันให้สันติสุขเกิดขึ้นในพื้นที่อย่างยั่งยืนต่อไป”


สำหรับโครงการประชุมวิชาการระดับชาติ “พลวัตแห่งศรัทธา : ศาลเจ้าเทพเจ้า และวิถีชุมชนชาวไทยเชื้อสายจีนท่ามกลางกระแสสังคมร่วมสมัย” ทางสถาบันไทยศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี  และโครงการจัดการพื้นที่ และทุนทางวัฒนธรรม เพื่อเสริมสร้างศักยภาพผู้ประกอบการและวิสาหกิจ – วัฒนธรรม : ต่อยอดการพัฒนาเศรษฐกิจฐานวัฒนธรรมในวงแหวนพหุวัฒนธรรมเมืองปัตตานีจัดขึ้น ระหว่างวันที่ 22 – 24 มิถุนายน 2565 ภายในงานมีการบรรยายความรู้ต่างๆในเรื่องของความเชื่อ ความศรัทธา และวิถีชุมชนชาวไทยเชื้อสายจีน จากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิมากมาย มีการนำเสนอผลงานทางวิชาการ, การแสดงนิทรรศการองค์พระจีน ภาพถ่ายทรงคุณค่า วัตถุมงคลของ ศาลเจ้าเล่งจูเกียง (ศาลเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว) และผู้เข้าร่วมจะได้ลงพื้นที่ไปสัมผัสวิถีชีวิตจริงของประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ กับกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมชมศาลเจ้าเก่าแก่ในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนใต้อีกด้วย

Related posts