พิษณุโลก การประชุมขับเคลื่อน “ศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบล” 

พิษณุโลก การประชุมขับเคลื่อน “ศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบล” 

วันที่ 22 มิถุนายน 2565 เวลา 13.00 น. นางพีรกานต์ ทองเชื้อ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังพิกุล เป็นประธานการประชุมขับเคลื่อน “ศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบล” ร่วมกับทีมเจ้าหน้าที่สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งวังทอง คณะทำงานศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบลวังพิกุล และ ตัวแทน อพม.ทั้ง 15 หมู่บ้าน เพื่อสำรวจข้อมูลครัวเรือนเปราะบาง และร่วมหาแนวทางการวางแผนช่วยเหลือรายครัวเรือน ในที่ประชุม อพม.แต่ละหมู่บ้านได้นำเสนอข้อมูลครัวเรือนที่ต้องการให้ความช่วยเหลือให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้รับทราบ ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังพิกุล

ธันย์ชนก ทองเพิ่ม รายงานข่าวพิษณุโลก

Related posts