พาณิชย์สุโขทัย ส่งมอบกล่องบรรจุผลไม้

พาณิชย์สุโขทัย ส่งมอบกล่องบรรจุผลไม้


วันศุกร์ที่ 24 มิถุนายน 2565 เวลา 15.30 น. นายศุภสัณห์ ศิลป์ชูศรี พาณิชย์จังหวัดสุโขทัย ส่งมอบกล่องบรรจุผลไม้ ให้กับสนามบินสุโขทัย โดยมีนางสาววารุณี อาเทศ รองผู้จัดการสนามบินสุโขทัย เป็นผู้รับมอบ เพื่อประชาสัมพันธ์กล่องบรรจุภัณฑ์ผลไม้ให้กับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ อีกทั้งช่วยอำนวยความสะดวกในการบรรจุผลไม้ขึ้นเครื่องบิน ซึ่งเป็นการช่วยเหลือเกษตรกรในการกระจายผลผลิตออกนอกแหล่งผลิต ด้วยการรณรงค์การบริโภค ส่งเสริมการจำหน่ายและเชื่อมโยงผลผลิตผลไม้ สู่ตลาดปลายทางแก่นักท่องเที่ยว ณ สนามบินสุโขทัย ตำบลคลองกระจง อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย

Related posts