มูลนิธิเพื่อการศึกษาบริเวณชายแดน มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียน ตามแนวชายแดนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ จำนวน 48 ทุน

มูลนิธิเพื่อการศึกษาบริเวณชายแดน มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียน ตามแนวชายแดนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ จำนวน 48 ทุน

วันนี้ 24 มิถุนายน 2565 ที่ ห้องประชุม (1) กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ค่ายสิรินธร ตำบลเขาตูม อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี พลเอกธิวา เพ็ญเขตกรณ์ เลขานุการประธานมูลนิธิเพื่อการศึกษาบริเวณชายแดน ร่วมกับ พลตรีกังวาน สุจินต์ ผู้อำนวยการสำนักปฏิบัติการเพื่อความมั่นคงกรมกิจการชายแดนทหาร ผู้แทนกองบัญชาการกองทัพไทย ร่วมมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนซึ่งกําลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาของโรงเรียนต่างๆ ในพื้นที่อำเภอตามแนวชายแดน สำหรับในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ปี 2565 กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า มอบหมายให้หน่วยในพื้นที่ทำการสำรวจคัดเลือกเยาวชนที่เรียนดีเป็นคนดี มีฐานะยากจน จำนวน 48 ทุน โดยมี พลตรีวัฒนา กรมขัน์ เลขาธิการกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า คณะครู นักเรียน ผู้ปกครอง ร่วมในครั้งนี้


พลเอกธิวา เพ็ญเขตกรณ์ เลขานุการมูนิธิเพื่อการศึกษาบริเวณชายแดน กล่าวว่า มูลนิธิเพื่อการศึกษาบริเวณชายแดนก่อตั้งมา 32 ปีมาแล้ว เริ่มต้นด้วยการมอบทุนการศึกษาในบริเวณชายแดนไทยกัมพูชาเป็นหลักต่อมาทราบว่าการศึกษาบริเวณชายแดนมีความต้องการมากยิ่งขึ้นจึงได้ขยายทั่วทุกกองกำลังทั่วประเทศรวมถึงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยได้รับความร่วมมือและเงินบริจาคจากภาคีเครือข่ายรวมทั้งจากสถาบันการศึกษาต่างๆของกองทัพไทย โดยมอบหมายให้ กองกำลังในพื้นที่ทำการสำรวจ ความต้องการของทุนการศึกษา เนินการจัดสรรทุนการศึกษามอบให้กับเด็กนักเรียนในบริเวณชายแดนเพื่อให้เยาวชนไม่ย้ายถิ่นฐานและยังคงอยู่กับครอบครัว สำหรับการสนับสนุนทุนการศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เริ่มสนับสนุนทุนการศึกษาในปี 2560 จนถึงปัจจุบัน การกระจายการเจริญเติบโตของประเทศไม่สามารถกระจายไปได้อย่างทั่วถึงโดยเฉพาะในบริเวณพื้นที่ชายแดนในพื้นที่ห่างไกลความเจริญการช่วยส่งเสริมให้น้องน้องเยาวชนได้มีการศึกษาที่ดีถือเป็นเรื่องที่ยาก แต่หากได้รับโอกาสนั้นเชื่อว่าน้องๆจะนำความรู้ความสามารถ กลับไปพัฒนาบ้านเกิดของตนเอง ขอให้น้องๆตั้งใจเรียน อย่าละทิ้งการเรียนและต้องเป็นคนดี ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะเป็นเกณฑ์พื้นฐานที่จะทำให้ได้รับการคัดเลือกรับทุนการศึกษาต่อเนื่องจนจบการศึกษา


นางสาวธนพร บุญฤทธิ์ ผู้ปกครอง กล่าวว่า รู้สึกดีใจและยินดีอย่างยิ่งที่ลูกได้มีโอกาสได้รับทุนการศึกษาในครั้งนี้เนื่องจากว่าครอบครัวลำบากมีพี่น้องหลายคน ดีใจมากที่เจ้าหน้าที่ให้ความช่วยเหลือขอบคุณผู้ใหญ่ใจดี ขอบคุณ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4 ส่วนหน้า รวมถึงมูลนิธิเพื่อการศึกษาบริเวณชายแดน ที่มอบทุนการศึกษาให้กับเด็กนักเรียนที่เรียนดีแต่มีฐานะยากจน น้องได้มีโอกาสทางการศึกษาได้เรียนต่อ
ทางด้าน นายฟิตตรี มหามะ นักเรียนโรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิ ยะลา กล่าวว่า ครอบครัวมีพี่น้องหลายคน พ่อทำงานคนเดียวเป็นเสาหลัก รายได้พอใช้วันต่อวัน ผมชอบเรียนหนังสือใฝ่ฝันอยากเป็นนักดาราศาสตร์ ดีใจมากที่ได้รับทุนจะได้เรียนต่อ ขอบคุณสำหรับทุกการศึกษาครับ
สำหรับมูลนิธิเพื่อการศึกษาบริเวณชายแดนถือเป็นสะพานบุญที่นำเอาเงินบริจาคสำหรับเป็นทุนการศึกษาโดยมีผู้บริจาคหน่วยงานหรือองค์กรต่างๆ ได้แก่มูลนิธิครูไทยอาสา นักศึกษาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) หลักสูตรต่างๆเครือข่ายสมาคมจิตวิทยาความมั่นคงแห่งประเทศไทย (สจท.) เครือข่ายของส่วนราชการของกองบัญชาการกองทัพไทย ได้แก่ หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กรมกิจการชายแดนทหาร สโมสร Soroptimist International Dusit มูนิธิเอสซีจี โครงการปันบุญโดยธนาคารทหารไทยธนชาติ และเครือข่ายภาคเอกชนอื่นๆ ซึ่งจะได้ไปให้การสนับสนุนช่วยเหลือน้องๆนักเรียนทุกปีในพื้นที่ตามแนวใช้แดนอย่างต่อเนื่องต่อไป

 

อะหมัด รามันห์สิริวงศ์/ยะลา/24 มิ.ย.65/086-2896806

Related posts