นิพนธ์ ชู ประชาธิปัตย์อุดมการณ์ทันสมัย ทำได้ไว ทำได้จริง ยก นโยบายประกันรายได้เกษตรกรได้รับประโยชน์มาก ปลื้ม แฟนคลับปชป.นครศรียังเหนียวแน่น เวที”ราชิต ตั้งใจ ใกล้ชิด ติดดิน”

นิพนธ์ ชู ประชาธิปัตย์อุดมการณ์ทันสมัย ทำได้ไว ทำได้จริง ยก นโยบายประกันรายได้เกษตรกรได้รับประโยชน์มาก ปลื้ม แฟนคลับปชป.นครศรียังเหนียวแน่น เวที”ราชิต ตั้งใจ ใกล้ชิด ติดดิน”

เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2565 นายนิพนธ์ บุญญามณี รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ เดินทางมาพบปะกับสมาชิกพรรคประชาธิปัตย์ ในการประชุมรับฟังนโยบายการทำงานของนายราชิต สุดพุ่ม ว่าที่ผู้สมัคร ส.ส.เขต 1 นครศรีธรรมราช ในหัวข้อ ประชาธิปัตย์ “ตั้งใจ ใกล้..ชิต ติดดิน ประชาธิปัตย์ เมืองนคร ณ โรงแรมตะมาลี& สวนอาหารน้ำชุบ จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีนายราชิต สุดพุ่ม อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี ว่าที่ผู้สมัคร ส.ส.พรรคปชป.เขต 1 นครศรีธรรมราช กรรมการสาขาพรรค แกนนำและสมาชิกพรรคปชป.เข้าร่วมประชุมจำนวนมาก

โดยก่อนหน้านี้ นายราชิต สุดพุ่ม ว่าที่ผู้สมัคร ส.ส. จากพรรคปชป. เขต 1 จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้กล่าวแนะนำตัวและประวัติการทำงานที่ผ่านมา กับสมาชิกพรรคปชป.และแกนนำของพรรคที่เข้ามารับฟัง โดยกล่าวถึงนโยบายการทำงานของพรรคปชป.ในจังหวัดนครศรีธรรมราช และเหตุผลที่มาลงสมัคร ส.ส. ในนามพรรคปชป. เขต 1 นครศรีธรรมราช โดยอาศัยประสบการณ์การทำงานที่ผ่านมาตลอดเวลา ทำให้ตนได้ทราบถึงวิถีชีวิต ความต้องการ และปัญหาของประชาชนในพื้นที่ ตลอดจนถึงการสร้างเครือข่าย ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญในพื้นที่เฉพาะอำเภอเมืองนครฯกล่าวได้ว่ากว่า 90 เปอร์เซ็นต์เป็นคนเดิม ไม่ว่าจะเป็นกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชนในพื้นที่ ที่เรายังสามารถทำงานร่วมกันได้ รวมถึงจิตอาสาที่มาร่วมคิด ร่วมทำ จึงตั้งใจมาทำงานให้ประชาชนในจังหวัดนคร จึงมั่นใจได้ว่า มีความตั้งใจที่จะทำงานทางการเมือง เพราะตนมีความตั้งใจ ใกล้..ชิต ติดดิน ” ซึ่งทุกคนสามารถเข้าถึงได้

ซึ่งตลอดเวลาที่ผ่านมาตนทำงานร่วมกับบุคคลในพรรคปชป.มานาน และมองว่าพรรคปชป.เป็นสถาบันทางการเมือง ไม่มีใครเป็นหัวหน้า ตนมีความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ และปชป.ยังถือเป็นขวัญใจของคนใต้ คนนครฯ ตนในฐานะคนของปชป.จึงมีความตั้งใจที่จะทวงความเป็นปชป.กลับคืนมา จึงอยากเชิญชวนทุกคนมาร่วมทางในการพัฒนานครฯบ้านของเรา ว่าเราจะทำอะไรได้มากกว่านี้ เพราะสมัยก่อนที่ตนรับราชการถือเป็นการทำงานคนละมิติ กับทางการเมือง ดังนั้นเพื่อจังหวัดนครศรีธรรมราชบ้านเรา ตนจึงมีความเชื่อมั่นว่าเราทุกคนเป็นพี่เป็นน้อง และทุกท่านจะเป็นแกนนำให้กับตน เพื่อทวงคืนที่นั่ง ส.ส.ในเขต 1 กลับมาเป็นของพรรคปชป.อีกครั้งหนึ่ง

จากนั้นนายนิพนธ์ รองหัวหน้าพรรคปชป. ได้ขึ้นเวทีกล่าวพบปะกับแกนนำพรรคปชป.ว่า รู้สึกดีใจที่เห็นพวกเรามาร่วมทำกิจกรรมทางการเมือง สิ่งนี้เป็นสิ่งสำคัญของการทำการเมือง โดยเฉพาะของพรรคประชาธิปัตย์ ซึ่งเข้าสู่ปีที่ 77 ของการทำการเมือง ซึ่งวันเริ่มต้นทำการเมืองของพรรคคือวันที่ 6 เมษา 2489 เป็นวันที่คนกลุ่มหนึ่งมารวมตัวทำการเมืองที่เรียกว่า พรรค”ประชาธิปัตย์ ” จึงเป็นสถาบันการเมืองที่ไม่มีใครเป็นเจ้าของ ผ่านร้อนผ่านหนาวมาอย่างยาวนาน ฉะนั้นจึงให้พวกเราสบายใจว่า พวกเราอยู่ได้ทุกคนเพราะมีสมาชิกพรรค และเรามีอุดมการณ์ 10 ข้อ หนึ่งในนั้นคือ เราเชื่อมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ และอุดมการณ์ข้อ 5 คือการกระจายอำนาจ สมัยท่านชวน หลีกภัย เป็นนายกรัฐมนตรี ที่ตั้ง อบจ. เทศบาล และ อบต.เป็นการกระจายความเจริญสู่ภูมิภาค จนถึงพรรคจัดที่ทำกินให้กับพี่น้องประชาชน นี่คือสิ่งที่ประชาธิปัตย์ต้องทำ เพื่อแก้ปัญหาให้กับพี่น้อง

ในส่วนของนโยบายพรรคปชป.สมัยนายชวน หลีกภัย เป็นนายกรัฐมนตรี ได้ให้ความสำคัญในเรื่องของการประกันสุขภาพประชาชน ได้จัดทำนโยบายเรื่องสิทธิ์รักษาฟรีมาตลอด นอกจากนี้ยังนำงบ 600 ล้านบาทเพื่อให้ลูกหลานทุกคนได้ดื่มนมโรงเรียนฟรีทั้งประเทศ จนถึงปัจจุบันนี้ นี่คือนโยบายพรรคปชป.ของท่านชวน หลีกภัย จนถึงนโยบายอาหารกลางวันในโรงเรียนเพื่อเด็กนักเรียน ก็เป็นหนึ่งในนโยบายพรรคปชป.มาตลอดจนถึงท่านอภิสิทธิ์ เป็นนายกรัฐมนตรี รวมถึงเบี้ยผู้สูงอายุ และเบี้ยตอบแทนของ อสม.สมัยท่านอภิสิทธิ์เป็นนายกรัฐมนตรีคือสิ่งที่เริ่มมาจากพรรค ปชป. นี่คือสิ่งที่เป็นนโยบายที่คิดขึ้นมาทั้งสิ้นในการสร้างคน จนมาถึงเรื่องของการสร้างถนนสี่เลนทั่วประเทศ ก็ยังเป็นนโยบายของพรรคปชป. ในสมัยท่านชวน หลีกภัย ดังนั้นที่ผ่านมา ปชป.จึงคิดสร้างคน โดยเฉพาะกับเด็กและเยาวชน ซึ่งเป็นนโยบาบเพื่อลูกหลานในอยาคต

อุดมการณ์ทันสมัย ทำได้ไวทำได้จริง เป็นนโยบายของพรรค ปชป.ที่เข้าร่วมรัฐบาล วันนี้ปชป.ได้ดำเนินนโยบายการประกันรายได้ ในเรื่องของสินค้าทางการเกษตรที่สำคัญ 5 ชนิด ได้แก่ ยางพารา ปาล์มน้ำมัน ข้าว มันสำปะหล้ง ข้าวโพดอาหารสัตว์ ซึ่งเป็นนโยบายประกันรายได้ของพรรคปชป. เพราะปัจจุบันราคาพืชผลทั้ง 5 ชนิดรวมทั้งพืชผลทางการเกษตรตัวอื่นก็มีราคาที่สูงขึ้น ซึ่งเกษตรกรได้รับประโยชน์อย่างมาก นี่คือผลพวงของการประกันรายได้โอกาสหน้า พรรคปชป.มีความคาดหวัง จะทำให้ประชาชนสามารถเป็นเจ้าของกิจการของตนเอง โดยการขายสินค้าออนไลน์ ซึ่งท่านจุรินทร์หัวหน้าพรรค ปชป.ให้มีการส่งเสริมผู้ค้าสินค้าออนไลน์ทุกรูปแบบ ตลอดจนถึงการแพคกิ้งค์สินค้าให้ดูดี และเพิ่มมูลค่ารายได้ของสินค้า นี่คือในอนาคตที่พรรคจะทำ โดยการจัดอบรมสมาชิกพรรคจากกระทรวงพาณิชย์ นี่คือสิ่งที่เราคิดในเรื่องปากท้องของ ประชาชน ดังนั้นจึงอยากให้พวกเรามาช่วยกันทำในเรื่องเหล่านี้

ผมมีความสนใจในตัวผู้ว่าราชิต ด้วยมีความตั้งใจในการทำงานตลอดเวลาที่ผมได้รู้จัก จึงชวนมาลงผู้แทนในนามพรรคปชป. เพื่อที่จะได้ทำงานช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ ซึ่งผมชอบสโลแกนของท่านที่ว่า “ใกล้ชิด ติดดิน” วันนี้เราจึงได้คนดีคนเก่งมาเป็นผู้แทน ในการเสนอตัวมาเป็นตัวแทนประชาชน ดังนั้นพวกเราจึงต้องช่วยท่าน ราชิต ให้เป็นผู้แทนของประชาชนในจังหวัดนครศรีธรรมราช

////

Related posts