📝 จ.พิจิตร เริ่มปฏิบัติการ “One Plan” ขับเคลื่อนการประสานแผนการพัฒนา และรับฟังปัญหาความต้องการเชิงพื้นที่

📝 จ.พิจิตร เริ่มปฏิบัติการ “One Plan” ขับเคลื่อนการประสานแผนการพัฒนา และรับฟังปัญหาความต้องการเชิงพื้นที่

.


วันที่ 29 มิถุนายน 2565 ที่ห้องประชุมโรงแรมมีพรสวรรค์ อ.เมืองพิจิตร นายไพบูลย์ ณะบุตรจอม ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร เปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนการประสานแผนการพัฒนาในระดับพื้นที่ และรับฟังปัญหาความต้องการเชิงพื้นที่ โดยมีภาคส่วนราชการ ภาคเอกชน และประชาชนในพื้นที่ อ.เมืองพิจิตร อ.วชิรบารมี อ.สากเหล็ก และ อ.สามง่าม ร่วมแสดงความคิดเห็น ความต้องการ และข้อเสนอเชิงพื้นที่ เพื่อให้เป็นทิศทางการพัฒนาจังหวัดพิจิตร ที่สามารถแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนและพัฒนาจังหวัดพิจิตร ให้มีความเจริญก้าวหน้า ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป
.
นอกจากนี้ ยังเตรียมลงพื้นที่จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ One plan ให้ครบทั้ง 12 ด้วย

ส.ปชส.พิจิตร .. ข่าว/ภาพ
29 มิ.ย. 65

Related posts