เทศบาลตำบลเกาะแต้ว อ.เมือง จ.สงขลา เตรียมความพร้อมสถานที่ บุคลากร เพื่อรับการประเมินศักยภาพของกลุ่ม 5 กลุ่มในพื้นที่จาก สสส.ยกระดับเป็น”#ศูนย์เรียนรู้สุขภาวะชุมชน”ต้นแบบ

เทศบาลตำบลเกาะแต้ว อ.เมือง จ.สงขลา เตรียมความพร้อมสถานที่ บุคลากร เพื่อรับการประเมินศักยภาพของกลุ่ม 5 กลุ่มในพื้นที่จาก สสส.ยกระดับเป็น”#ศูนย์เรียนรู้สุขภาวะชุมชน”ต้นแบบ

เทศบาลตำบลเกาะแต้ว ได้พิจารณาคัดเลือกกลุ่มในตำบลเกาะแต้วที่ผ่านการประเมินเบื้องต้นจากเทศบาลจำนวน 5 กลุ่ม ประกอบด้วย ศูนย์มะพร้าวน้ำหอมเกาะแต้ว เครืองแกงกลุ่มแม่บ้านหมู่ 6 กลุ่มทำนาดั้งเดิม กลุ่มบาสโลป และ กลุ่มสวัสดิการชุมชนตำบลเกาะแต้ว เพื่อเข้ารับการประเมินเป็น”ศูนย์เรียนรู้สุขภาวะชุมชน”จาก สสส.

นายอรัญ คงนวลใย ประธานที่ปรึกษากองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลเกาะแต้ว อ.เมือง จ.สงชลา กล่าวว่า กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลเกาะแต้ว ได้รับการคัดเลือกจากเทศบาลตำบลเกาะแต้ว เพื่อประเมินยกระดับเป็น “#ศูนย์เรียนรู้สุขภาวะชุมชน” เป็น 1 ใน 5 ที่จะเข้ารับประเมิน ในวันที่ 29 มิถุนายน 2565 จากคณะกรรมการสำนักงานกองทุนสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

 

ตนเองรู้สึกดีใจเป็นอันมาก ที่เทศบาลตำบลเกาะแต้วได้มองเห็นคุณค่าของกองทุนสวัสดิการชุมชนสัจจะลดรายจ่ายวันละ 1 บาท ที่พี่น้องตำบลเกาะแต้วศรัทธาอุดมการณ์ของ ดร.ครูชบ ยอดแก้ว และร่วมปฏิบัติมาตั้งแต่ปี 2549 เป็นต้นมา เพียงคนละ 1 บาท มาเป็นกองทุน นำเงินกองทุนไปช่วยเหลือด้านสวัสดิการครอบคลุม เกิด แก่ เจ็บ ตาย

“การปฏิบัติที่ต่อเนื่องยาวนานมาถึง 15 ปี ท่านนายกเทศมนตรีตำบลเกาะแต้ว นายรอเซ็ง ไหรเจริญ ท่านมองเห็นถึงการทำงานที่มีความต่อเนื่อง และเกิดประโยชน์ต่อคุณภาพชีวิตของคนตำบลเกาะแต้ว อย่างครอบคลุมทั้ง 10 หมู่บ้าน โดยมีสมาชิกเกือบ 4,000 คน หากคิดเป็นสัดส่วนของประชากรก็เกือบ 40 เปอร์เซ็นต์ของประชากรตำบลเกาะแต้ว”

สำหรับด้านความพร้อมในการประเมินนั้น ประธานที่ปรึกษากองทุนฯ กล่าวว่า ในวันนี้ (29 มิ.ย.65) เรามีกรรมการที่เข็มแข็ง ทั้งกรรมการบริหาร ผู้แทน/ตัวแทนกองทุนระดับหมู่บ้านทั้ง 10 หมู่บ้าน คงก็จะได้ร่วมกันต้อนคับคณะกรรมการจาก สสส.ร่วมกันให้ข้อมูล ผลการดำเนินงานที่เกี่ยวช้องทุกๆ เรื่อง

“ไม่ว่าเรื่องระบบสมาชิก การเบิกจ่ายเงินเพื่อช่วยเหลือสวัสดิการแก่สมาชิกในแต่ละเดือน การเก็บหลักฐาน ผลการดำเนินงานที่ผ่านมา รางวัลต่างๆ ที่เคยได้รับจากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ หรือจาก #สมาคมสวัสดิการภาคประชาชนสงขลา ของ มูลนิธิ ดร.ครูชบ-ปราณี ยอดแก้ว ต้องขอขอบคุณทางเทศบาลตำกลเกาะแต้ว ที่ได้นำเสนอผลการดำเนินงานต่อ สสส.”

นายรอเซ็ง ไหรเจริญ นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลเกาะแต้ว กล่าวว่า ได้คัดเลือกลุ่มไว้ 5 กลุ่มที่เชื่อมโยงเป็นผลดีในด้านสุขภาวะต่อพี่น้องในตำเกาะแต้ว พร้อมทั้งได้เตรียมพร้อมซักซ้อมความเข้าใจในการต้อนคับคณะกรรมการจาก สสส.เพื่อประเมินกลุ่มทั้ง 5 กลุ่มสู่ “#ศูนย์เรียนรู่สุขภาวะชุมชน”ต่อไป

#เกษมลิมะพันธุ์ #KasemLimaphan #lสมาคมหนังสือพิมพ์ภาคใต้แห่งประเทศไทย

Related posts