🐶🐱จังหวัดพิจิตรจัดโครงการปศุสัตว์ร่วมใจกำจัดภัยโรคพิษสุนัขบ้า เฉลิมพระเกียรติ ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

🐶🐱จังหวัดพิจิตรจัดโครงการปศุสัตว์ร่วมใจกำจัดภัยโรคพิษสุนัขบ้า เฉลิมพระเกียรติ ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี


วันที่1 กรกฎาคม 2565 ที่อาคารอเนกประสงค์ เทศบาลเมืองตะพานหิน นายไพบูลย์ ณะบุตรจอม ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร ร่วมเปิดโครงการดังกล่าว พร้อมด้วยส่วนราชการ และประชาชนชาวจังหวัดพิจิตร ด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่ทรงมีปณิธานแน่วแน่ที่จะให้โรคพิษสุนัขบ้าหมดไปจากประเทศไทย

ทั้งนี้ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิจิตรให้บริการตรวจรักษาพยาบาลสัตว์ ผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมว ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์เลี้ยง โดยประชาชนนำสัตว์เลี้ยงเข้ารับบริการเป็นจำนวนมาก ที่อาคารอเนกประสงค์ เทศบาลเมืองตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร

 


ส.ปชส.พิจิตร..ข่าว/ภาพ
1 ก.ค.65.

Related posts