สว.กษิดิศฯ ร่วม CEO นกแอร์ มอบรองเท้า 400 คู่ให้นร.ชายแดนใต้เป็น ชู Soft Power to Stronger คือ แนวทางการพัฒนาที่มั่นคงและยั่งยืน

สว.กษิดิศฯ ร่วม CEO นกแอร์ มอบรองเท้า 400 คู่ให้นร.ชายแดนใต้เป็น ชู Soft Power to Stronger คือ แนวทางการพัฒนาที่มั่นคงและยั่งยืน

 


นายกษิดิศ อาชวคุณ สมาชิกวุฒิสภา นายธีรุตม์ ศุภวิบูลย์ผล รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา พลตำรวจตรีกฤษฎา แก้วจันดี รอง ผบช.ภ.9 ร่วมเป็นประธาน กิจกรรม เสริมพลังก้าวเดิน เยาวชนชายแดนใต้ ให้คงคุณค่าวัฒนธรรม อัตลักษณ์ท้องถิ่นไทย ภายใต้แนวคิด Soft Power to Stronger พลังของการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยมี นายต่วนอับดุลเล๊าะ ดาโอ๊ะมารียอ อดีตสมาชิกวุฒิสภาจังหวัดยะลา ผู้ก่อตั้งพิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมโกตาบารู พ.ต.อ รัฐพลชัย เพ็ญสงคราม ผกก.สภ.โกตาบารู อ.รามัน พันเอก ชลัส ศรีวิเชียร ผู้ช่วยเลขานุการ คณะประสานงานระดับพื้นที่ สล.3 ปลัดอำเภอรามันนายกเทศมนตรีโกตาบารู นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเนินงาม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบือมัง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบาโงย กำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลโกตาบารู ศึกษาธิการจังหวัดยะลา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษายะลา เขต1 ประธานมูลนิธิซะกาตและสาธารณกุศล ผอ.รพ.สต โกตาบารู ครู นักเรียนและผู้ปกครองร่วมกิจกรรมในครั้งนี้


กิจกรรมในครั้งนี้ ได้มี การแสดงการขับร้องอนาชีด (ดนตรีพื้นบ้าน) จากวง Al waris เยาวชนจาก จ.ยะลา และ นายกษิดิศฯ มอบรองเท้าให้กับ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ก่อนมอบรองเท้า จำนวน 400 คู่ เพื่อสร้างอนาคตแห่งการเรียนรู้ให้นักเรียนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่ด้อยโอกาส เด็กกำพร้า เด็กเปราะบาง รวมไปถึงกลุ่มที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด 19 จากนั้นได้มีการ มอบเสื้อฆ่าเชื้อแก่ ผอ.รพ.สต. จากนั้นนายกษิดิศฯได้ร่วมเป็น วิทยากรนำนักเรียนเข้าชมพิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมโกตาบารูเพื่อเสริมสร้างการเรียนรู้ในการอนุรักษ์วัฒนธรรมในพื้นที่พร้อมเชิญชวนพี่น้องประชาชนมาร่วมพลัง Soft Power to Stronger เป็นแนวทางในการพัฒนามั่นคงและยั่งยืน


สำหรับ รองเท้านักเรียน จำนวน 400 คุ่ สืบเนื่องจาก สถานการณ์โควิด 19 ที่ผ่านมา ผู้สื่อข่าว สำนักข่าวอิศรา เนชั่นทีวี ข่าวสดยะลา บางกอกโพสปัตตานี นักประชาสัมพันธ์ ประจำสำนักประชาสัมพันธ์จ.ยะลา และเครือข่ายศูนย์พัฒนาอาชีพ กลุ่มร่วมด้วยช่วยกันชายแดนใต้ ได้รับเรื่องร้องเรียน ขอความช่วยเหลือ จากพี่น้องประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ จังหวัดชายแดนภาคใต้ และ 4 อำเภอ จ.สงขลาตั้งแต่เดือนมีนาคม 2564 ถึงวันที่ 24 มิถุนายน 2565 รวม 37,147 ราย ในจำนวนนี้ มีการร้องขอร้องเท้านักเรียนและชุดนักเรียน จำนวน 1200 ราย ทางกลุ่มได้มอบไปแล้วจำนวน 800 รายและ 400 รายซึ่งได้รับความกรุณา จากนายกษิดิศ อาชวคุณ สมาชิกวุฒิสภา นายเกรียงไกร เศวตเสนีย์ ผู้เชี่ยวชาญประจำตัวสว.กษิดิศ นายวุฒิภูมิ จุฬางกูร ceo สายการบินนกแอร์ และคณะ ร่วมบริจาค เพื่อสร้างโอกาส เสริมสร้างพลังให้เด็กเยาวชนชายแดนใต้ได้ก้าวเดินต่อไป.

Related posts