ผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต.บรรยายหลักสูตรการมีส่วนร่วม

ผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต.บรรยายหลักสูตรการมีส่วนร่วม

พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการ ศอ.บต. อนุญาตให้นายแพทย์สมหมาย บุญเกลี้ยง ผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต.มาบรรยาย เรื่องการสร้างเครือข่ายผู้บริหารและการบริหารงานแบบมีส่วนร่วมให้กับหลักสูตรผู้บริหารระดับกลาง รุ่นที่ 35 กลุ่มที่ 1 ของวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธรจังหวัดยะลา วันนี้ได้ถ่ายทอดประสบการณ์ทำงานให้กับน้องๆของกระทรวงสาธารณสุขในมิติของคุณค่าวิชาชีพ คุณค่าของตนเอง ความมุ่งมั่นตั้งใจช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ มีจิตบริการสาธารณะ อ่อนน้อมถ่อมตน โอบอ้อมอารี ให้คุณค่ากับผู้ร่วมงานทุกระดับ ยิ้มเสมอ มีความจริงใจ ตรงไปตรงมา ต้องทำให้เยอะ ทำให้เห็น ถ้าไม่มั่นใจออกไปพิสูจน์เพื่อหาข้อสรุปให้ความจริงออกมา

พัฒนาตนเองเสมอ รักองค์กร เอาปัญหาหน้างานมาพัฒนาต่อยอดอาชีพ มุกตลกขบขันเสมอ ตั้งแต่ 09.30 น. ถึง 15.45 น. ดีใจที่การบรรยายวันนี้มีเสียงหัวเราะตลอดทั้งเช้าและบ่าย ทุกคนยิ้ม หวังว่าการบรรยายวันนี้ ได้สะกิดให้กับพี่ๆน้องๆของผมได้กลับไปต่อยอดและสะกิดใจให้ตนเองมีพลังกลับไปทำงานอย่างมีคุณค่า มีความสุขต่อไป ขอบคุณทางวสส ยะลา โดยเฉพาะท่านผู้อำนวยการสุนทร ปราบเขต ให้โอกาสผมมาถ่ายทอดประสบการณ์เสมอ ขอบคุณ ดร.ภัคณัฐ วีรขจร ดร.อวิรุทธ์ สิงห์กุล และทีมงาน วสส ที่ดูแลผมดีมาก ดีใจได้เจอเพื่อนหมอ พญฺ.วรพิณ วิทยวราวัฒน์ หมอจอม หมอชัมชูดิง พี่พีระวรรณ พี่แนน อีกหลายๆท่าน

 

 

 

Related posts