!!! สำนักข่าวภูไท สุโขทัยออนไลน์ ! ขอโทษและ ขออภัย ที่นำเสนอข่าว ทำให้ สรรพสามิตพื้นที่ภูเก็ต ได้รับความเสียหายและเสื่อมเสียชื่อเสียง ตามข่าวทึ่เสนอไป…

!!! สำนักข่าวภูไท สุโขทัยออนไลน์ ! ขอโทษและ ขออภัย ที่นำเสนอข่าว ทำให้ สรรพสามิตพื้นที่ภูเก็ต ได้รับความเสียหายและเสื่อมเสียชื่อเสียง ตามข่าวทึ่เสนอไป…

เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2565 สื่อภูไท สุโขทัย ออนไลน์ เผยแพร่ข่าวเกี่ยวกับ เจ้าของร้านขายของชำร้อง “สื่อ” ถูกสรรพสามิตกลั่นแกล้ง ตรวจค้นไม่พบสิงผิดกฎหมายถือโอกาสยึด เบียร์ 4 ขวด ปรับ 5,000 บาท ถามสังคมว่า เกินไปหรือไม่

        กรณีดังกล่าว มีผลกระทบถึงสรรพสามิตพื้นที่ภูเก็ต ทางสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ภูเก็ตได้ประสานงานไปทาง สื่อภูไท สุโขทัย ออนไลน์ ว่าทางสื่อได้ลงข้อมูลที่ผิดพลาดจากความเป็นจริง ทำให้คณะบุคคลและหน่วยงานเสียหายตามภาพที่เสนอไป สื่อภูไท สุโขทัย ออนไลน์ ได้ตรวจสอบหลักฐานจากสรรพสามิตพื้นที่ภูเก็ตแล้ว ทั้งจากภาพถ่ายและวีดีโอ ซึ่งผิดพลาดจากการลงสื่อออนไลน์ เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม ดังนี้

  1. ตามที่ข่าวอ้างว่าเจ้าหน้าที่สรรพสามิต จ.ภูเก็ต ทำเกินกว่าเหตุ เมื่อไม่พบสิ่งผิดกฎหมาย จึงยึดเบียร์ในตู้แช่ 4 ขวด ซึ่งความจริงทางเจ้าหน้าที่ไม่ได้นำเบียร์ออกจากร้านแม้แต่ขวดเดียว
  2. หลักฐานของกลางในร้านมีเบียร์ในตู้แช่อยู่จำนวน 40 ขวด และในลังบนชั้นวางด้านหลังคนขาย อีก 1 ลัง ซึ่งเป็นเบียร์ที่ขายโดยไม่ได้รับอนุญาต ซึ่งมีความผิดตาม พ.ร.บ.สรรพสามิต พ.ศ.2560 มีโทษปรับ 5,000 บาท ซึ่งมีการออกใบเสร็จรับเงินจากทางสำนักงานที่ถูกต้องตามระเบียบทุกประการ
  3. ตามที่ข่าวอ้างว่าการเข้าตรวจค้นโดยไม่มีหมายค้นนั้น เจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบตามระเบียบของกรมสรรพสามิต และเร่งรัดการปราบปรามบุหรี่ผิดกฎหมาย และตามหนังสือสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ที่ นร 0402/ว6274 ลงวันที่ 5 พฤษภาคม 2565 ซึ่งสรรพสามิตพื้นที่ภูเก็ตได้รับแจ้งจากพลเมืองดี ว่ามีการขายบุหรี่ที่มิได้ชอบด้วยกฎหมาย ซึ่งขายในราคาซองละ 35 บาท 3 ซอง 100 บาท สรรพสามิตพื้นที่   จึงนำเจ้าหน้าที่ เข้าทำการตรวจสอบ และในการตรวจสอบแต่ละครั้งสรรพสามิตพื้นที่ภูเก็ตและเจ้าหน้าที่ในทีม จะใช้คำสุภาพและแสดงบัตรเจ้าพนักงานทุกครั้งก่อนทำการตรวจค้นร้านค้า และแนะนำในทางที่ถูกต้อง

ดังนี้ ทาง ภูไท ออนไลน์ สุโขทัย ขออภัยมายัง สรรพสามิตพื้นที่ภูเก็ต และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทุกท่าน ที่ไม่ได้กลั่นกรองข้อเท็จจริงก่อนนำเสนอข่าวออกไป ทำให้ได้รับความเสียหายและเสื่อมเสียชื่อเสียง และขอแก้ข่าวตามรายละเอียดข้างต้นแล้ว

Related posts