ร่วมต้อนรับและประชุมหารือกับประธานกรรมการหอการค้าไทย

ร่วมต้อนรับและประชุมหารือกับประธานกรรมการหอการค้าไทย

วันศุกร์ที่ 8 กรกฎาคม 2565 เวลา 10.30 น. นายวิรุฬ พรรณเทวี ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย พร้อมด้วยนางกนกพร พรรณเทวี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุโขทัย ให้การต้อนรับและร่วมประชุมกับนายสนั่น อังอุบลกุล ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย และคณะกรรมการหอการค้าแห่งประเทศไทย หอการค้าจังหวัดสุโขทัย และหอการค้าจังหวัดเพชรบูรณ์ เพื่อหารือ แนะนำกรรมการของแต่ละจังหวัด และรายงานกิจกรรมพร้อมนำเสนอประเด็น ที่ขอรับการสนับสนุนและผลักดัน

ณ ห้องประชุมศรีสัชนาลัย ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดสุโขทัย อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย จากนั้นคณะฯ เดินทางไปรับฟังการบรรยาย การดำเนินงานและเยี่ยมชมการปลูกละมุดในรูปแบบออร์แกนิค ณ บ้านสวนอบอุ่น ตำบลท่าทอง อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย
ในการนี้ นายศุภสัณห์ ศิลป์ชูศรี พาณิชย์จังหวัดสุโขทัย และนางจรัสศศิ ศิลป์ชูศรี กรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดสุโขทัย เข้าร่วมให้การต้อนรับและการประชุม ดูงาน ดังกล่าวด้วย

 

Related posts