ศอ.บต.ร่วมฉลองพระมหาเปรียญ 3 จังหวัดยะลา หลังจากห่างหายไปนานถึง 15 ปี

ศอ.บต.ร่วมฉลองพระมหาเปรียญ 3 จังหวัดยะลา หลังจากห่างหายไปนานถึง 15 ปี

 


วันนี้ (11กค.65) ณ.วัดพุทธภูมิ พระอารามหลวง นายกฤษฎา เคลือบแก้ว ผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต. เป็นประธานฝ่ายฆารวาส พร้อมด้วยชาวไทยพุทธในจังหวัดยะลา ร่วมพิธีแสดงมุทิตาสักการะฉลองพัดที่ทรงตั้งเปรียญธรรม 3 ประโยค ของพระมหาธนกฤต ปุริปุณโณ พระลูกวัด วัดพุทธภูมิ พระอารามหลวง ที่ได้เคลื่อนขบวนรถแห่ฉลองไปรอบเทศบาลนครยะลา อำเภอเมืองยะลาในช่วงเช้าที่ผ่านมา ท่ามกลางการแสดงความยินดีของชาวไทยพุทธในพื้นที่

โดยพิธีในครั้งนี้มีพระเดชพระคุณฯ พระพรหมจริยาจารย์ (สงัด ปญุญาวุโธ) ที่ปรึกษากรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะใหญ่หนใต้ เจ้าอาวาสวัดกะพังสุรินทร์ พระอารามหลวงจังหวัดตรัง ได้เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ในการฉลองเปรียญธรรม 3 ประโยค เข้าร่วมในพิธีเพื่อแสดงความยินดี พระสงฆ์กว่า 100 รูป ร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ และพุทธศาสนิกชนชาวบ้านในจังหวัดยะลาร่วมแสดงความยินดีกันจำนวนมาก
ในพิธีมีการอ่านตราตั้งเปรียญธรรม 3 ประโยค และใบประกาศนียบัตร ประโยค 1 และ 2 ก่อนเข้าสู่พิธี เจริญพระพุทธมนต์ และร่วมแสดงมุทิตาสักการะ ถวายน้ำสรงสมโภชน์เปรียญธรรม 3 ประโยค และใบประกาศนียบัตร ประโยค 1 และ 2


ด้านสมาพันธ์ไทยพุทธจังหวัดชายแดนภาคใต้ ระบุว่า เป็นเรื่องที่น่ายินดีกับชาวพุทธในพื้นที่ ซึ่งเป็นสังคมพหุวัฒนธรรม เพราะอย่างวันนี้ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้เอง ก็ถือว่าเป็นวันหยุดชดเชยวันตรุษอีดิ้ลอัฎฮา ประจำฮิจเราะห์ศักราช 1443 ของพี่น้องชาวไทย-มุสลิม โดยในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้เอง มีวัดจำนวน 216 วัด และสำนักสงฆ์เพียง 31 แห่ง และที่สำคัญ วัดส่วนใหญ่จะมีพระสงฆ์จำวัดเพียงไม่กี่รูป และจำนวนก็ลดน้อยลง จนบางกิจของสงฆ์ต้องมีการนิมนต์พระสงฆ์จากวัดอื่นๆ ในระแวกใกล้เคียงมา ซึ่งการสอบเปรียญธรรม 3 ประโยคของพระภิกษุสงฆ์ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ถือว่ามีจำนวนน้อยมาก อย่างในจังหวัดยะลา ถือว่าห่างหายไปนานกว่า 15 ปีแล้ว เพราะส่วนใหญ่จะเป็นการเรียน และศึกษาด้วยตนเอง ประกอบกับพื้นที่ที่จำนวนพระสงฆ์มีจำนวนน้อย ทำให้การได้เปรียญธรรม 3 ประโยคก็ยิ่งน้อยลงไปด้วย

Related posts