พิษณุโลก จัดกิจกรรมส่งเสริมอนุรักษ์ประเพณีแห่เทียนในวันเข้าพรรษา ประจำปี ๒๕๖๕

พิษณุโลก จัดกิจกรรมส่งเสริมอนุรักษ์ประเพณีแห่เทียนในวันเข้าพรรษา ประจำปี ๒๕๖๕

วันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๕ เวลา 08.30 น. เทศบาลตำบลท่าทอง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลกจัดกิจกรรมส่งเสริมอนุรักษ์ประเพณีแห่เทียนในวันเข้าพรรษา ประจำปี ๒๕๖๕ โดยมี นายนิสิต สวัสดิเทพ นายอำเภอเมืองพิษณุโลก เป็นประธานในพิธี จ่าสิบเอกฉลอง นาคนวลนายกเทศมนตรีตำบลท่าทอง พร้อมทั้ง คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ หัวหน้าส่วนราชการ ร่วมเดินขบวนแห่เทียนเข้าพรรษาของทางเทศบาลท่าทองและขบวนของชุมชนทั้ง 4 ชุมชนของตำบลท่าทอง ได้แก่ ชุมชนจุฬามณี ชุมชนวัดจูงนาง ชุมชนวัดหนองหัวยาง และชุมชนวัดสว่างอารมณ์ โดยปีนี้ได้จัดขบวนแห่เทียนพรรษาไปยังวัดสว่างอารมณ์ หมู่ ๖ ต.ท่าทอง และจัดกิจกรรมการประกวดขบวนรถแห่เทียน การถวายเทียนพรรษาและกิจกรรมอื่นๆ

ปรีชา นุตจรัส รายงานข่าวพิษณุโลก

Related posts