พิษณุโลก จัดกิจกรรมรณรงค์คัดกรองโรคไวรัสตับอักเสบ บี และซี สำหรับประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลวังพิกุล

พิษณุโลก จัดกิจกรรมรณรงค์คัดกรองโรคไวรัสตับอักเสบ บี และซี สำหรับประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลวังพิกุล

วันที่12 กรกฎาคม 2565 เวลา 8.30 น. องค์การบริหารส่วนตำบลวังพิกุล ร่วมกับโรงพยาบาลวังทอง จัดกิจกรรมรณรงค์คัดกรองโรคไวรัสตับอักเสบ บี และซี สำหรับประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลวังพิกุล ร่วมกับคณะกรรมการการประสานสาธารณสุขอำเภอวังทอง (คปสอ.วังทอง) ตัวแทน รพ.สต.ในตำบลวังพิกุลทั้ง 2 แห่ง และ ตัวแทน อสม. ตำบลวังพิกุล ให้บริการตรวจเลือดเพื่อคัดกรองโรคไวรัสตับอักเสบ บี และซี เพื่อนำผู้ป่วยเข้าสู่ระบบการรักษาพยาบาลและส่งเสริมป้องกันโรคต่อไป กิจกรรมครั้งนี้จัดขึ้น ณ อาคารโดมเอนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลวังพิกุล อ.วังทอง จ.พิษณุโลก

ธันย์ชนก ทองเพิ่ม รายงานข่าวพิษณุโลก

Related posts