🙏🙏 พุทธศาสนิกชนพิจิตร ร่วมทำบุญวันอาสาฬหบูชา พร้อมหล่อเทียนเข้าพรรษา

🙏🙏 พุทธศาสนิกชนพิจิตร ร่วมทำบุญวันอาสาฬหบูชา พร้อมหล่อเทียนเข้าพรรษา


เช้าตรู่วันที่ 13 กรกฎาคม 2565 ที่ศาลาสภาบริหารคณะสงฆ์วัดท่าหลวง พระอารามหลวง จังหวัดพิจิตร นายไพบูลย์ ณะบุตรจอม ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร พร้อมด้วยนายชนก มากพันธุ์ นายธวัชชัย เลี้ยงประเสริฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร และพุทธศาสนิกชนที่หิ้วปิ่นโต หิ้วตะกร้าใส่อาหารคาว หวาน ดอกไม้ ธูปเทียน พร้อมสิ่งของต่างๆ หลั่งไหลมาทำบุญเนื่องในวันอาสาฬหบูชากันเป็นจำนวนมาก โดยต่างมาทำบุญ ตักบาตร ฟังเทศน์ ปฏิบัติธรรม ปล่อยปลา และร่วมต่อแถวหล่อเทียนพรรษาเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาด้วย


ขณะที่บริเวณโบสถ์หลวงพ่อเพชร พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์คู่เมืองพิจิตร ก็มีพุทธศาสนิกชนทุกเพศ ทุกวัย เดินทางเข้ามากราบสักการะ และถวายสังฆทานกันอย่างต่อเนื่องเช่นกัน


วันอาสาฬหบูชา ตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 8 เป็นวันสำคัญที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนา คือ “ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร” จึงถือได้ว่าวันนี้เป็นวันเริ่มต้นประกาศพระพุทธศาสนา อีกทั้งยังเป็นวันที่เกิดพระอริยสงฆ์สาวกขึ้นองค์แรกคือ “พระอัญญาโกณฑัญญะ” จากการที่ท่านรู้แจ้งเห็นธรรม เป็นพระโสดาบัน เป็นวันที่พระพุทธเจ้าทรงได้ปฐมสาวก คือ การที่ท่านโกณฑัญญะ ได้บรรลุธรรม และบวชเป็นพระภิกษุ จึงเป็นสาวกรูปแรกของพระพุทธเจ้า และเป็นครั้งแรกที่มีพระรัตนตรัยครบองค์ 3 คือ พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์

ส.ปชส.พิจิตร .. ข่าว/ภาพ
13 ก.ค. 65

Related posts