สตูล เลขาธิการ กอ.รมน. ลงพื้นที่จ.สตูล ส่งมอบบ้านให้ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอัคคีภัยพร้อมมอบเงินช่วยเหลือประชาชนผู้ยากจน จำนวน 100 ราย

สตูล เลขาธิการ กอ.รมน. ลงพื้นที่จ.สตูล ส่งมอบบ้านให้ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอัคคีภัยพร้อมมอบเงินช่วยเหลือประชาชนผู้ยากจน จำนวน 100 ราย

พลเอก สันติพงศ์ ธรรมปิยะ เสนาธิการทหารบก(เสธ.ทบ.) ในฐานะเลขาธิการกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร(กอ.รมน.)พร้อมคณะกรรมการมูลนิธิไทยอาสาป้องกันชาติ ได้เดินทางมาปฏิบัติภารกิจด้านมวลชนและช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่จังหวัดสตูล เพื่อมอบบ้านที่ได้รับการซ่อมแซมเรียบร้อยแล้วให้แก่นางสุวนีย์ แออุดม สมาชิก ทสปช. อ.ละงู ซึ่งได้รับความเดือดร้อน เนื่องจากประสบเหตุไฟไหม้บ้าน ณ บ้านเลขที่ 134 หมู่ 3 ตำบลกำแพง อำเภอละงู โดยมูลนิธิไทยอาสาป้องกันชาติร่วมกับเทศบาลตำบลกำแพง กอ.รมน.ภาค 4 และทัพเรือภาคที่ 3 ,สถานีเรือละงู สนับสนุนเงินและกำลังพลในการซ่อมแซมบ้านครั้งนี้ โดยมีนายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล/ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดสตูล พร้อมด้วย นาวาเอก สุรัฐพล ติลา รองเสนาธิการ ฐานทัพเรือพังงา ทัพเรือภาคที่ 3 ,นายอำเภอละงู , พ.อ.เรวัตร เซ่งเข็ม ผบ.ร.5 พัน.2 ,สถานีเรือละงู ,และหัวหน้าส่วนราชการ และประชาชนในพื้นที่ให้การต้อนรับ


จากนั้น พลเอก สันติพงศ์ ธรรมปิยะ เลขาธิการ กอ.รมน. และคณะ เดินทางต่อไปยังหอประชุมอำเภอละงู เพื่อมอบเงินช่วยเหลือประชาชนผู้ยากจนในฐานข้อมูล TPMAP ในมิติปัญหาด้านรายได้ ที่อยู่ในเขตตำบลกำแพง อำเภอละงู จังหวัดสตูล จำนวน 100 ราย รายละ 1,800 บาท โดยประชาชนโดยส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมมีฐานะในระดับปานกลาง แต่ก็ยังมีประชาชนบางส่วนยังเป็นผู้ยากจน ทำให้การดำรงชีพในสภาพเศรษฐกิจปัจจุบันค่อนข้างยากลำบาก เนื่องจากสินค้าอุปโภคและบริโภคมีราคาสูงขึ้น ซึ่งการมอบเงินช่วยเหลือวันนี้ เป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นถึงความห่วงใยของหน่วยงานราชการ มูลนิธิไทยอาสาป้องกันชาติ และกลุ่มมวลชนของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ให้กับประชาชนผู้ยากจนจะมีความรู้สึกว่าไม่ได้ถูกทอดทิ้งจากสังคม อันจะเป็นแรงผลักดันในการดำรงชีพต่อไป ทั้งยังเป็นการลดปัญหาด้านความมั่นคงสังคมลงได้ส่วนหนึ่งอีกด้วย


นิตยา แสงมณี // ผู้สื่อข่าวภูมิภาคประจำจังหวัดสตูล

Related posts