ศรีสะเกษ วัฒนา พุฒิชาติ มอบบ้านให้แก่ผู้ยากไร้”เฮือนดีๆ ศรีสะเกษ ไม่ทิ้งกัน” เนื่องในงานเฉลิมฉลอง 238 ปี จ.ศรีสะเกษ ที่อำเภอพยุห์

ศรีสะเกษ วัฒนา พุฒิชาติ มอบบ้านให้แก่ผู้ยากไร้”เฮือนดีๆ ศรีสะเกษ ไม่ทิ้งกัน” เนื่องในงานเฉลิมฉลอง 238 ปี จ.ศรีสะเกษ ที่อำเภอพยุห์

เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2565 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่บ้านเลขที่ 113 หมู่ที่ 2 บ้านหนองหว้า ต.พยุห์ อ.พยุห์ จ.ศรีสะเกษ นายวัฒนา พุฒิชาติ ผวจ.ศรีสะเกษ ได้เดินทางไปเป็นประธานในพิธีมอบโครงการสร้าง/ซ่อมบ้านให้ผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้และผู้ยากจน “เฮือนดีๆ ศรีสะเกษ ไม่ทิ้งกัน” เนื่องในงานเฉลิมฉลอง 238 ปี จ.ศรีสะเกษ ให้แก่นางหนม งอมสงัด อายุ 72 ปี และครอบครัว ซึ่งส่วนราชการต่าง ๆ และผู้มีจิตศรัทธา ได้มอบอุปกรณ์เครื่องใช้ภายในบ้านให้กับนางหนมและครอบครัวจำนวนมาก โดยมีนางสาวชนมณัฐ รอดบุญธรรม รองผวจ.ศรีสะเกษ นางมัลลิกา เกษกุล รองนายกเหล่ากาชาด จ.ศรีสะเกษ นายพีระพงศ์ หมื่นผ่อง หน.สนง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จ.ศรีสะเกษ นายวิชัย ศรีโพธิ์งาม เกษตรจังหวัดศรีสะเกษ นายวิชัย เลิศภัทรนันท์ แรงงานจังหวัดศรีสะเกษ นายปวิช รัตวาลย์ นายอำเภอพยุห์ นายสมศรี สุริเตอร์ ผู้ใหญ่บ้านบ้านหนองหว้า พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดและอำเภอพยุห์ ข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ รวมทั้งกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนในพื้นที่อำเภอพยุห์ ร่วมในพิธีมอบบ้านครั้งนี้

นายสมศรี สุริเตอร์ ผู้ใหญ่บ้าน บ้านหนองหว้า กล่าวว่า คณะกรรมการหมู่บ้านหนองหว้า ได้คัดเลือกผู้ที่ขอรับความช่วยเหลือด้านที่อยู่อาศัย โดยได้คัดเลือก นางหนม งอมสงัด อายุ 72 ปี บ้านเลขที่ 113 หมู่ที่ 2 บ้านหนองหว้า ต.พยุห์ ซึ่งเป็นผู้ประสบปัญหาทางสังคม มีฐานะยากจน ที่อยู่อาศัยไม่มั่นคง ไม่เหมาะสมและไม่ปลอดภัยสำหรับการดำรงชีวิต โดยลักษณะบ้านที่อยู่อาศัยเป็นบ้านชั้นเดียว หลังคาบ้านมุงสังกะสี ผนังบ้านเป็นสังกะสีห้องน้ำไม่ถูกสุขลักษณะ อาศัยอยู่กับบุตรสาว 1 คน ซึ่งเป็นผู้ป่วยด้านจิตเวช ไม่มีอาชีพหรือรายได้อื่นใดด้านสุขภาพร่างกายเป็นผู้สูงอายุ มีรายได้จากการปลูกใบพลูขายได้วันละ 20-60 บาท ไม่มีที่ดินทำกิน โดยมีรายได้หลักจากเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จำนวน 700 บาทต่อเดือน

นายวัฒนา พุฒิชาติ ผวจ.ศรีสะเกษ กล่าวว่า จ.ศรีสะเกษได้จัดสรรงบประมาณเป็นเงินจำนวน 50,000 บาท เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุก่อสร้างบ้าน โดยใช้เวลาดำเนินการก่อสร้าง เป็นเวลา 4 วัน และมีผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคคือ กองทุนกลางพัฒนาหมู่บ้านจำนวน 1,000 บาท กองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านหนองหว้าจำนวน 1,000 บาท นายชูศักดิ์ คำล้น ปลัด อบต.พยุห์ จำนวน 3,500 บาท นายนวกร ไชยวัฒนนันทน์ ผอ.กองช่าง อบต.พยุห์ จำนวน 2,000 บาท นายสมศรี สุริเตอร์ ผู้ใหญ่บ้าน บ้านหนองหว้า ม.2 ต.พยุห์ จำนวน 1,000 บาท นางสุมนฑ์กัญญา ผิวบาง ผู้ใหญ่บ้าน บ้านหนองไผ่ ม.12 ต.พยุห์ จำนวน 300 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้นจำนวน 9,300 บาท และมีพี่น้องประชาชนจิตอาสาในหมู่บ้านหนองหว้า ช่วยกันสร้างบ้านโดยไม่คิดค่าแรง พร้อมทั้งหน่วยงานราชการในพื้นที่อำเภอพยุห์ อบต. กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน และประชาชนผู้มีจิตศรัทธา ร่วมเป็นกำลังสำคัญในการสร้างบ้านหลังดังกล่าวจนสำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ตามโครงการ สร้าง/ซ่อมบ้านให้ผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้และผู้ยากจน “เฮือนดีๆ ศรีสะเกษ ไม่ทิ้งกัน” เนื่องในงาน เฉลิมฉลอง 238 ปี จังหวัดศรีสะเกษ โดยบ้านหลังนี้เป็นการมอบบ้านหลังที่ 226 //////

ภาพ / ข่าว ศิริเกษ หมายสุข ผู้สื่อข่าวประจำ จ. ศรีสะเกษ

Related posts