สุโขทัยเมืองมรดกโลก

สุโขทัยเมืองมรดกโลก

วันพฤหัสบดีที่ ๑๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ น.
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานเทียนพรรษา เพื่อจุดบูชาพระรัตนตรัยและพุทธเจดีย์สถาน ณ วัดพระศรีรัตนมหาธาตุราชวรวิหาร(วัดพระปรางค์) อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย


โดยนายวิรุฬ พรรณเทวี ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานในพิธีอัญเชิญเทียนพรรษาพระราชทาน พร้อมด้วย ศาล ทหาร ส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พสกนิกรทุกหมู่เหล่า ร่วมพิธี และได้รับความเมตตาจากพระราชวิมลเมธี เจ้าคณะจังหวัดสุโขทัย เจ้าอาวาสวัดพระศรีรัตนมหาธาตุราชวรวิหาร(วัดพระปรางค์) เป็นประธานคณะสงฆ์


ในการนี้ นางบุญชู สาดี วัฒนธรรมจังหวัดสุโขทัย นางสาวปริณดา สิงห์ลอ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมศาสนา ศิลปะและวัฒธรรม ข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุโขทัย ปฏิบัติหน้าที่พิธีการด้วยความเรียบร้อย ภายใต้มาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (covid-19)

 

 

Related posts