สว.กษิดิศ สร้างความสุข – หนุน soft power to stronger พลังบวกสร้างสังคมสงบสุข

สว.กษิดิศ สร้างความสุข – หนุน soft power to stronger พลังบวกสร้างสังคมสงบสุข


วันนี้ 14 ก.ค.65 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายกษิดิศ อาชวคุณ สมาชิกวุฒิสภา ในฐานะคณะกรรมการประสานงานเพื่อสนับสนุนโครงการกองทุนการศึกษา คณะอนุกรรมการสร้างเสริมอาชีพและการออม เดินหน้าไม่หยุด ผลักดันโครงการSoft Power to stronger อย่างต่อเนื่อง 13 – 14 ก.ค.65 “วันหลากสี กิจกรรมการกีฬา ศิลปพื้นบ้าน พารวมใจเยาวชนชายแดนภาคใต้” นับเป็นพลังบวก ที่เสริมสร้างความแกร่งให้กับสังคม สามารถอยู่เย็นเป็นสุข นำพาความสงบสุขให้เกิดขึ้นในพื้นที่อย่างยั่งยืน ซึ่งมีผลเป็นรูปธรรมจับต้องได้ เป็นไปตามนโยบายรัฐบาล พร้อมกับได้มอบวัสดุก่อสร้างห้องน้ำ เพื่อเตรียมพื้นที่ ในการจัดกิจกรรม สาตูแว รวมพลังโรงเรียนตาดีกา 14 โรงในพื้นที่ อ.ยะหา จ.ยะลา ในปี 2566


โดยมี นายธีรุตม์ ศุภวิบูลย์ผล รอง ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา พล.ต.ต.กฤษฎา แก้วจันทรดี รอง ผบช.ภ.9 พ.ต.อ.อโณทัย จินดามณี ผกก.สภ.ยะหา พ.อ.สุรศักร ทั่วด้าว ผบ.ฉก.ทพ.47 นายอมร ชุมช่วย นายอำเภอยะหา นายอาดีละ อาบู กำนันตำบลยะหา กำนัน ต.ละแอ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 5 หมู่ 8 ต.ยะหา รอง นายก อบต.ตาชี นายสุไลมาน บือแนปีแน ว่าที่ผู้สมัคร ส.ส.เขต 1 ยะลา ร่วมในพิธี
สำหรับกิจกรรมดังกล่าว


นายกษิดิศ อาชวคุณ สมาชิกวุฒิสภา ได้นั่งรถจิ๊ป นำคณะ ด้วยรถแอนดูโร มาถึงบริเวณจัดกิจกรรม พร้อม ชม การแสดงปัญจักสิละ การแสดงอานาชีดของนักเรียนตาดีกา และ การแสดงอนาชีดกุมปัง จาก วง Aman damai (มอ.ปัตตานี) ก่อนที่จะมีการกล่าวปิดพิธี
นอกจากนี้ นายกษิดิศ อาชวคุณ สมาชิกวุฒิสภา ยังได้นำคณะ ร่วม แข็ง “ชักกะเย่อ” กับทีมเยาว์ชนบ้านจาเราะกลาดี หมู่ 8 อีกด้วย รวมทั้งยัง ขับรถแอนดูโร โชว์เพื่อสร้างความสุขให้กับประชาชนในพื้นที่


โดยได้กล่าวตอนหนึ่งด้วยว่า ก่อนที่จะมาที่นี่ ได้เยี่ยมพี่น้องประชาชน สวนเกษตรลุงพลในพื้นที่ ต.บาละ และ ต.บาละ อ.กาบัง จ.ยะลา ซึ่งเรากำลังจะพัฒนาแหล่งท่องเทียว เชิงอนุรักษ์ธรรมชาติและเกษตรอินทรีย์ ห่างจากบ้านจาเราะกลาดี นี้ไม่ไกลนัก ที่นั่นมีสถานที่ สำคัญมี ธรรมชาติที่สวยงาม มีแหล่งน้ำที่เป็นน้ำแร่ไหลออกมาจากภูเขา เกิดตามธรรมชาติ ถือเป็นอีกสถานที่สำคัญต้องหนุนเสริมพัฒนาให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพต่อไป
สำหรับกิจกรรม วันนี้ถือได้ออกกำลังกาย ได้ร่วมกันหลายภาคส่วน ในการแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน ถือว่าได้รื้อฟื้น ศิลปะพื้นบ้าน ซึ่งทุกคน สามารถร่วมกันได้ ก็ขอให้เราพวกเรา ทุกภาคส่วน ร่วมสนับสนุนการเล่นกีฬา พื้นบ้าน ทุกคนทุกวัยสามารถเล่นได้ เพื่อสุขภาพ ก่อนเดินทางกลับได้มอบวัสดุก่อสร้างห้องน้ำมูลค่า 10,000 บาท ให้กับผู้นำท้องที่ มอบให้นักกีฬายุวชนปัญจักสีละ จำนวน 5,000 บาท มอบให้เยาวชนกลุ่ม Aman Damai (นศ.มอ.ปัตตานี )ในการแสดงอนาชีดกุมปัง จำนวน 5,000 บาท มอบทุนการแสดงอนาชีดยุวชน จำนวน 2,000 บาท ทั้งนี้เพื่อเป็นขวัญกำลังสำหรับการช่วยกันรักษา สืบสานศิลปพื้นบ้านต่อไป

 

อะหมัด รามันห์สิริวงศ์/ยะลา 14 ก.ค.65/086-2896806

Related posts