จ.นราธิวาสผบ.ฉก.นราธิวาส เป็นผู้แทน ผอ.รมน.ภาค 4 ส่งมอบบ้านตามโครงการ “หน่วยเฉพาะกิจนรา ซ่อมสร้าง ปันสุข” ยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนในพื้นที่

จ.นราธิวาสผบ.ฉก.นราธิวาส เป็นผู้แทน ผอ.รมน.ภาค 4 ส่งมอบบ้านตามโครงการ “หน่วยเฉพาะกิจนรา ซ่อมสร้าง ปันสุข” ยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนในพื้นที่

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ บ้านเลขที่ 117 /4 บ้านลูโบ๊ะบาตู หมู่3 ตำบลบาโงสะโต อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส พลตรี เฉลิมพร ขำเขียว ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 15 / ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาส เป็นผู้แทนพลโท เกรียงไกร  ศรีรักษ์ แม่ทัพภาคที่ 4/ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่งมอบบ้าน ตามโครงการ “หน่วยเฉพาะกิจนราธิวาส ซ่อมสร้าง ปันสุข” ให้กับ นางสาว วาโมง อาแว ซึ่งเป็นประชาชนที่มีฐานะยากจน และให้ความร่วมมือกับส่วนราชการ และหน่วยเป็นอย่างดีมาโดยตลอด เพื่อเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตสร้างขวัญและกำลังใจ เพิ่มพูนความสุข ให้กับ ประชาชนในพื้นที่ โดยมีนายกิตติพงษ์ อำพันธ์ นายอำเภอระแงะ  นายอำเภอระแงะ พันตำรวจเอกปิยภัทร ทองพันเลิศกุล ผู้กำกับสถานีตำรวจภูธรระแงะ นายกองค์การบริการส่วนตำบลบาโงสะโต กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อิหม่ามประจำตำบล และประชาชน เข้าร่วมในพิธี

ทั้งนี้ พลตรี เฉลิมพร ขำเขียว ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาส กล่าวว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ได้ส่งผลกระทบต่อพี่น้องประชาชนในทุกพื้นที่ ทำให้ได้รับความเดือดร้อนทั้งในการประกอบอาชีพ และการดำเนินชีวิตประจำวัน ซึ่งพี่น้องประชาชนที่มีฐานะยากจนยิ่งลำบากมากขึ้น หน่วยเฉพาะกิจนราธิวาสเล็งเห็นถึงความสำคัญในการเข้าไปให้การช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในพื้นที่ จึงได้จัด โครงการ “หน่วยเฉพาะกิจนราธิวาสซ่อมสร้าง ปันสุข” เพื่อช่วยเหลือผู้ที่มีฐานะยากจนและเป็นบุคคลที่มีจิตสาธารณะ เพื่อให้มีกำลังใจในการทำความดีต่อไป ซึ่งหากพื้นที่ใดมีประชาชนที่ต้องการความช่วยเหลือ โดยที่ผู้นั้นเป็นผู้ที่เหมาะสมจากการสรรหาของสภาประชาธิปไตยตำบล เป็นผู้มีจิตสาธารณะและประกอบคุณความดีมาอย่างสม่ำเสมอ จะได้มีกำลังใจในการทำความดีเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ หน่วยเฉพาะกิจนราธิวาสก็ยินดีเข้าไปให้การช่วยเหลือ และเข้าดำเนินการ โดยกิจกรรมในวันนี้ จะสำเร็จได้ต้องอาศัยความร่วมมือกันของทุกฝ่าย ต้องขอขอบคุณกำลังทุกภาคส่วน ที่ได้ร่วมแรง ร่วมใจกัน ทั้งผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น ส่วนราชการต่างๆ และประชาชนในพื้นที่ทำให้โครงการดังกล่าวสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี

สำหรับ โครงการ “หน่วยเฉพาะกิจนราธิวาสซ่อมสร้าง ปันสุข” เกิดขึ้นสืบเนื่องจากปัจจุบัน ประชาชนในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสยังคงประสบปัญหาจากมิติของสถานการณ์ความไม่สงบและมิติด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน อีกทั้งผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด- 19 หน่วยเฉพาะกิจนราธิวาส จึงกำหนดครอบครัวเป้าหมายที่มีความยากจน หรือเป็นพี่น้องประชาชนครอบครัว ไทยพุทธ และไทยมุสลิมในพื้นที่ ซึ่งเป็นผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ในพื้นที่รับผิดชอบที่มีฐานะยากจนและมีจิตสาธารณะ ในพื้นที่ 10 อำเภอ ของจังหวัดนราธิวาส โดยได้ดำเนินโครงการการซ่อมสร้างบ้าน จำนวน 13 หลัง ที่ผ่านมาได้ส่งมอบบ้านแล้ว จำนวน 8 หลัง ดำเนินการซ่อมสร้างเรียบร้อยแล้ว จำนวน 2 หลัง และอยู่ในระหว่างดำเนินการ จำนวน 3 หลัง

ข่าว.แวดาโอ๊ะ​ หะไร​

Related posts