“จุติ”เผย 3 ปี ช่วยคนยากจนมีที่อยู่อาศัย 2.5 ล้านครัวเรือน ลดค่าเช่าเหลือ 999 บาท กว่า 1 หมื่นห้อง ทั่วประเทศ

“จุติ”เผย 3 ปี ช่วยคนยากจนมีที่อยู่อาศัย 2.5 ล้านครัวเรือน ลดค่าเช่าเหลือ 999 บาท กว่า 1 หมื่นห้อง ทั่วประเทศ

นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กล่าวว่า 4 ปีที่ผ่านมา รัฐบาลได้เน้นการแก้ปัญหาช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในเรื่องที่อยู่อาศัยอย่างจริงจัง แล้วเน้นว่าให้จับต้องได้ มาถึงวันนี้ที่พรรคประชาธิปัตย์มาร่วมรัฐบาลก็ได้เห็นปัญหาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งมี 4 หน่วยงาน คือ การเคหะแห่งชาติ พัฒนาองค์กรชุมชน กรมพัฒนาส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการ และกลุ่มกรมกิจการผู้สูงอายุ ใน 4 หน่วยงานนี้จะช่วยกันซ่อมบ้านสร้างบ้าน

นายจุติ กล่าวอีกว่า ทั้งนี้ได้เชิญเอกชน การเคหะแห่งชาติ ไม่ได้หวงว่าจะสร้างบ้านคนเดียว แต่เรากำกับว่า ขอกรุณาสร้างจำนวนไม่ต่ำกว่า 30 ตารางเมตร และขอให้ค่าเช่าอย่าแพงเกิน 999 หรือ 1,500 บาท ซึ่งในส่วนนี้เอกชนบอกว่าเขาไม่มีกำไรเลย เขาไม่สามารถทำได้ ขณะนี้ที่ของเคหะแห่งชาติที่มีอยู่ทั้งหมดทำ และเตรียมพร้อม เพื่อที่จะสร้างบ้านทั่วประเทศ 30 กว่าจังหวัด จำนวน 100,000 หลัง เรื่องทั้งหมดเตรียมอยู่ใน PPP ติดอยู่ที่ PPP ว่าต้องขออนุมัติกระทรวงการคลัง เพื่อขอเงินมา

ถามว่าทำไม การเคหะฯ นั้นมีภาระหนี้สินมากรายได้น้อยเป็นองค์กรที่ต่ำมาก คือไม่สามารถกู้เงินในได้เองเลย แผนบริหารหนี้ก็ไม่มี จึงคิดหาวิธีออกทางคือตั้งบริษัทลูกไปหาทุนตลาดเองโดยไม่เป็นหนี้สาธารณะ ไม่เป็นภาระงบประมาณของแผ่นดินไปถึงขนาดนั้น เพื่อที่จะสร้างบ้าน ขณะนี้คือกติกาว่าจะทำยังไงก็ตามต้องผ่าน PPP โครงการทั้งหมดไปอยู่ที่ PPP ที่กำลังแก้ไขอยู่

“ขณะนี้คนที่บุกรุกที่สาธารณะเราแก้ให้เป็นถูกกฎหมาย แต่ผิดกฎหมายว่าเมื่อเขาไม่สามารถเป็นผู้ถูกกฎหมายบุกรุกเช่าไม่ได้แล้ว การเคหะฯจะไปเช่าแทนแล้วเขาจะมาเช่าจัดการเคหะ ฯเขาก็จะไม่เป็นผู้ผิดกฎหมาย ก่อนหน้านี้ บ้านอยู่แถวซอยหมอเหล็ง เราเอาคนเหล่านั้นออกมาให้เช่าได้ในราคา 999 บาท ทั่วประเทศกว่า 10,000 ห้อง

การส่งเสริมด้านความมั่นคงที่อยู่อาศัยในช่วงที่รัฐบาลชุดนี้ที่พรรคประชาธิปัตย์มาร่วม นับตั้งแต่ปี 2562 – 2565 เราได้ช่วยเหลือคนยากจนให้มีที่อยู่อาศัยได้ 2,548,366 ต่อเติมซ่อมแซมบ้านได้ 129,306 ครัวเรือน แก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยพัฒนาที่อยู่อาศัยคือซ่อม สำหรับคนพิการและผู้สูงอายุ และการซ่อมนี้เป็นการซ่อมที่ให้ประชาสังคม โดยชุมชนเองไม่ได้มีเรื่องทางการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้อง ฉะนั้นประชาชนคนจนจะต้องตกลงกันเองว่าใครจะได้ 117,852 ครัวเรือน

นอกจากนั้นในช่วงโควิด เราได้ลดราคาต่ำกว่าทุน สำหรับค่าเช่าของประชาชนทั้งประเทศ 2,338,722 ครัวเรือน ที่ได้รับประโยชน์จากตรงนี้ เพราะฉะนั้นทำทุกอย่างแม้กระทั่งเฉือนเนื้อของตัวเองให้คนมีรายได้น้อยอยู่รอด ปรีชา นุตจรัส รายงานข่าว

Related posts