!!! ว่าที่ผู้สมัคร ส.ส. พรรคเสรีรวมไทย ภาคเหนือตอนล่าง ! จัดพบปะพูดคุย และ ยืนยัน การลงสมัคร ฯ

!!! ว่าที่ผู้สมัคร ส.ส. พรรคเสรีรวมไทย ภาคเหนือตอนล่าง ! จัดพบปะพูดคุย และ ยืนยัน การลงสมัคร ฯ

…วันนี้ที่ 17 กรกฏาคม 2565 เวลา 10.30 น. นายทวิน แป้นจันทร์ ว่าที่ผู้สมัคร ส.ส. เขต 2 จ.กำแพงเพชร จัดกิจกรรมพบปะพูดคุยเพื่อสร้างความสามัคคีและสร้างสรรค์พร้อมร่วมปรึกษาหารือ ในการลงสมัครรับเลือกตั้งในพื้นที่ และแนะนำในการทำอาชีพเสริมให้กับผู้ร่วมพบปะกันในวันนี้ ซึ่งได้มีว่าที่ผู้สมัคร ส.ส. ในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง ประกอบด้วย


1. พ.ต.ท.ทวีวัชร ปิติปภาดา
ว่าที่ผู้สมัคร ส.ส.เขต 1 จ.กำแพงเพชร
2. นายทวิน แป้นจันทร์
ว่าที่ผู้สมัคร ส.ส. เขต 3 จ.กำแพงเพชร
2.พ.ต.อ.ณัฐดนัย ปิ่นทอง
ว่าที่ผู้สมัคร ส.ส.เขต 4 จ.กำแพงเพชร
4. นายศรีทอง ศรีธิทอง
ว่าที่ผู้สมัคร ส.ส.เขต 1 จ.ตาก
5. นางสาวทัศนา บัวคำ
ว่าที่ผู้สมัคร ส.ส.เขต 3 จ.สุโขทัย
6. ร.ต.อ.สรวิศ เฟื่องมณี
ว่าที่ผู้สมัคร ส.ส. เขต 4 จ.สุโขทัย


ในการร่วมพบปะในวันนี้นั้น ทางนายทวิน แป้นจันทร์ ว่าที่ผู้สมัคร ส.ส. เขต 2 จ.กำแพงเพชร เป็นผู้ออกค่าใช้จ่าย ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ที่ ร้านอาหารบรรยากาศ อ.เมือง จ.กำแพงเพชร พร้อมทั้งกรอกรายละเอียดข้อมูล การยืนยันการลงสมัคร ส.ส.พรรคเสรีรวมไทย ซึ่งจะส่งเอกสารไปที่ฝ่ายทะเบียน พรรคเสรีรวมไทยในวันที่ 18 กรกฎาคม 2565 นี้/ ในช่วงบ่าย ทั้งคณะได้เดินทางไป ดูการปลูกกันชง ที่ บ้านของ พ.ต.ท.ทวีวัชร ปิติปภาดา ว่าที่ผู้สมัคร ส.ส. เขต 1 จ.กำแพงเพชร เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้และ ต่อยอดให้เกษตรกรในอนาคตและการตลาด ในอาชีพเสริมได้เป็นอย่างดี ซึ่งการร่วมพบปะ บรรยากาศเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีความรักความสามัคคี เป็นหนึ่งเดียวเพื่อรวมพลัง สร้างชาติ ของพรรคเสรีรวมไทย

### ทัศนา บัวคำ / ภาพ ข่าว

 

Related posts