พิษณุโลก กองบิน ๔๖ จัดกิจกรรม “Air Scout School Tour” ประจำปี ๒๕๖๕ ให้แก่ลูกเสือ-เนตรนารี เหล่าอากาศ

พิษณุโลก กองบิน ๔๖ จัดกิจกรรม “Air Scout School Tour” ประจำปี ๒๕๖๕ ให้แก่ลูกเสือ-เนตรนารี เหล่าอากาศ


เมื่อวันอังคารที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๕ นาวาอากาศเอก สิระ บุญญะพาศ ผู้บังคับการกองบิน ๔๖ มอบหมายให้ นาวาอากาศตรี วศินภัทร์ สิงห์แก้ว รองหัวหน้าแผนกกิจการพลเรือน กองบังคับการ กองบิน ๔๖ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม ภายใต้โครงการ “Air Scout School Tour” ประจำปี ๒๕๖๕ และพิธีมอบเครื่องหมายวิชาพิเศษ ให้แก่ลูกเสือ–เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ เหล่าอากาศ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓ จำนวน ๑๖๐ คน โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยเพชรบูรณ์


ในกิจกรรมประกอบด้วยการบรรยายให้ความรู้ ภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ เพื่อให้เกิดความรู้ ความสนใจในกิจกรรมเชิงอากาศ มีประสบการณ์ และปลูกฝังความรักในด้านการบิน
ในการนี้ ดร.พีระวัตร จันทกูล ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วย นางรุ่งนภา ขวัญพรม รองผู้อำนวยการโรงเรียน และผู้บังคับบัญชาลูกเสือเหล่าอากาศ ให้การต้อนรับ ณ หอประชุมศูนย์กีฬา โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยเพชรบูรณ์ ตำบลน้ำชุน อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์

 

ปรีชา นุตจรัส รายงานรายงานข่าวพิษณุโลก

Related posts