สว.กยกษิดิศ ตรวจสอบ แหล่งน้ำธรรมชาติ หลังชาวบ้านแห่นำกลับไปดื่มกินเพราะเชื่อว่าดีต่อสุขภาพ

สว.กยกษิดิศ ตรวจสอบ แหล่งน้ำธรรมชาติ หลังชาวบ้านแห่นำกลับไปดื่มกินเพราะเชื่อว่าดีต่อสุขภาพ

นายกษิดิศ อาชวคุณ สมาชิกวุฒิสภา ในฐานะคณะกรรมการประสานงานเพื่อสนับสนุนโครงการกองทุนการศึกษา คณะอนุกรรมการสร้างเสริมอาชีพและการออม นำคณะลงพื้นที่ บริเวณ จุดที่มีการพบน้ำซึ่งชาวบ้านเชื่อกันว่าเป็นน้ำแร่ คือบริเวณริมถนนบ้านแอและ หมู่ 6 ตำบลกาบัง อำเภอกาบัง จังหวัดยะลา ทุกๆ วันจะมีชาวบ้านจำนวนมากจากในอำเภอกาบัง รวมถึงอำเภอใกล้เคียง อย่างเช่น อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา, อำเภอยะหา อำเภอเมือง จังหวัดยะลา รวมไปถึงอำเภอหนองจิก อำเภอยะหริ่ง อำเภอยะรัง

และอำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี นำขวดพลาสติกใส่กระสอบมารองน้ำใส่ขวด เพื่อนำไปดื่มและใช้ในครัวเรือนจำนวนมาก โดยมี นายพล หนูทอง นายก อบต.บาละ นายอับดุลอาซิ ดือราแม นายก อบต.กาบัง นายเอมรัน วาเต๊ะ กำนันต.บาละ นายภูวนาถ สุวรรณมณี ผู้ใหญ่บ้าน ม.4 ต.บาละ นายอดินัน เจ๊ะหนิ ผู้ใหญ่บ้าน ม.6 ต.กาบัง นายซอลลาฮูดดีน หิเล ปลัดอำเภอ และ พ.ต.อ.มนต์ศักดิ์ ศรีสุวรรณ์ ผกก.สภ.กาบัง ร่วมให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น


สำหรับสำหรับชาวบ้านที่ พากันไปรองน้ำจาก แหล่งน้ำธรรมชาติ กลับไปดื่มกินกัน เพราะเชื่อว่าดีต่อสุขภาพ แข็งแรง สดชื่น หลายรายที่บนบานขอนำไปดื่มให้หายจากโรค แล้วนำไก่มาปล่อยในบริเวณนั้นเป็นจำนวนมาก ที่สำคัญ คือของฟรี ไม่ต้องเสียเงิน แหล่งน้ำที่ไหลพุ่งแทรกออกมาจากซอกหินตรงนี้ไม่เคยแห้ง แม้จะเป็นฤดูแล้ง ซึ่งชาวกาบัง พร้อมใจยกให้เป็นอีกหนึ่งของดีที่ อยู่ในบ้าน ณ อำเภอ กาบัง จ.ยะลา โดย นายกษิดิศฯ ได้นำตัวอย่างนำกลับไปตรวจอีกด้วย


นอกจากนี้ นายกษิดิศ อาชวคุณ สมาชิกวุฒิสภา ในฐานะคณะกรรมการประสานงานเพื่อสนับสนุนโครงการกองทุนการศึกษา คณะอนุกรรมการสร้างเสริมอาชีพและการออม ยังได้นำคณะลงพื้นที่ เยี่ยมชม จุดล่องแก่ง ที่เป็นแหล่งท่องเทียวอีกแห่งหนึ่งในพื้นที่ สายน้ำตรงนี้ เป็นน้ำที่ไหลมาจาก เทือกเขารอยต่อ ระหว่างประเทศไทย กับประเทศเพื่อนบ้าน และเยี่ยมชมสวนผลไม้ สวนทุเรียน ที่มีคุณภาพดี เหมาะที่จะส่งเสริม ให้เกิดการท่องเทียวเชิงเกษตรอินทรีย์ ได้ในอนาคต

 

Related posts