อบจ.นราธิวาส ดำเนินการประสานพ่อค้า จัดซื้อทุเรียนของเกษตรกรในพื้นที่ เพื่อแก้ปัญหาทุเรียนล้นตลาด เผยล่าสุดรวบรวมเตรียมส่งออกตลาดจีน (มีคลิป)

อบจ.นราธิวาส ดำเนินการประสานพ่อค้า จัดซื้อทุเรียนของเกษตรกรในพื้นที่ เพื่อแก้ปัญหาทุเรียนล้นตลาด เผยล่าสุดรวบรวมเตรียมส่งออกตลาดจีน

วันที่22ก.ค.65 จากการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาสในปีที่ผ่านเกี่ยวกับการเข้าไปแก้ปัญหาให้กับกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสเรื่องของผลไม้ที่ล้นตลาดและไม่สามารถขนส่งไปจำหน่ายในพื้นที่ต่างๆได้ เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19มีการระบาดอย่างหนักและทำการปิดพื้นที่เป็นระยะเวลาหนึ่ง ล่าสุดในปีนี้องค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาสยังคงเดินหน้าแก้ปัญหาให้กับกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง เพื่อช่วยเหลือในภาพรวมถึงแม้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 จะดีขึ้นแล้ว โดยได้มีการประสานหากลุ่มพ่อค้ามารับซื้อผลไม้จากกลุ่มเกษตรกร ซึ่งระยะนี้พื้นที่จังหวัดนราธิวาส ปัตตานี และยะลาเป็นฤดูกาลของทุเรียน เกษตรกรจะนำทุเรียนออกมาจำหน่ายแต่ทุเรียนมีราคาถูก ถึงแม้ในปีนี้จะมีผลผลิตจำนวนไม่มาก ทำให้เกษตรกรมีรายได้ไม่ดีเท่าที่ควร ประกอบกับตลาดที่จะจำหน่ายทุเรียนขาดการติดต่อไปตั้งแต่ช่วงสถานการณ์โควิด-19 ที่ผ่านมา


ซึ่งนายสาราหุดิน อาบู ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส ได้ดำเนินการเป็นตัวกลางประสานพ่อค้ามาจัดซื้อทุเรียนในพื้นที่แก้ปัญหาทุเรียนล้นตลาด เพื่อรวบรวมเตรียมส่งตลาดจีน และกล่าวว่าในปีนี้องค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส ได้วางแนวทางในการช่วยเหลือกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่ตั้งแต่ช่วงต้นปี เพื่อที่จะดำเนินการทุกอย่างให้เป็นรูปธรรมมากขึ้น ตลอดจนช่วยเหลือเกษตรกรในพื้นที่ให้ได้มากที่สุด ซึ่งล่าสุดในห้วงระยะนี้ในพื้นที่มีผลผลิตทุเรียนออกสู่ตลาด องค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส ได้ดำเนินการประสานกลุ่มผู้ประกอบการให้มารับซื้อผลไม้และดำเนินการประสานพื้นที่อื่นๆในการวางจำหน่ายทุเรียนของกลุ่มเกษตรกร ในพื้นที่นราธิวาส ปัตตานีและยะลา


ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส กล่าวด้วยว่าจากการประสานงานนั้นล่าสุดได้กลุ่มผู้ประกอบการเข้ามารับซื้อทุเรียนจากกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่ โดยทราบว่ามีการเตรียมการคัดเกรดทุเรียนที่เป็นเกรดเอและบีส่งออกไปประเทศจีน โดยระหว่างนี้อยู่กระบวนการคัดสรรทุเรียนและคัดแยกเกรด
อย่างไรก็ตามสำหรับทุเรียนที่กลุ่มเกษตรกรในพื้นที่มาจำหน่ายให้กับผู้ประกอบการนั้นจะถูกนำมาคัดสรรเกรดที่ตลาดกลางการเกษตรส่งออกจังหวัดชายแดนภาคใต้ ตำบลละหาร อำเภอยี่งอ ซึ่งเป็นศูนย์กลางในการรวบรวม กระจาย และแปรรูปผลไม้ในปัจจุบันโดยมีการจ้างงานเยาวชนในพื้นที่เข้ามาดำเนินการล้างทุเรียน เคลือบน้ำยา และบรรจุใส่กล่องก่อนจะนำไปใส่ไว้ในรถบรรทุกห้องเย็น เพื่อนำไปจำหน่ายให้ลูกค้าในประเทศจีน ซึ่งในปีนี้คาดจะบรรจุลงกล่องได้จำนวน 1,000 กล่อง โดยเฉลี่ยน้ำหนักจะอยู่ที่กล่องละ 20 กิโลกรัม

 

ข่าว.แวดาโอ๊ะ​ หะไร​ จ.นราธิวาส
///////////////////////////////////////

Related posts