ศรีสะเกษ วัดไพรพัฒนาสว่างไสวด้วยน้ำใจของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 มอบเสาไฟฟ้าจำนวน 40 ต้น มูลค่าประมาณ 100,000บาท ให้แก่วิทยาลัยเทคโนโลยีหลวงปู่สรวงวัดไพรพัฒนา

ศรีสะเกษ วัดไพรพัฒนาสว่างไสวด้วยน้ำใจของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 มอบเสาไฟฟ้าจำนวน 40 ต้น มูลค่าประมาณ 100,000บาท ให้แก่วิทยาลัยเทคโนโลยีหลวงปู่สรวงวัดไพรพัฒนา

เมื่อวันที่ 23 ก.ค. 2565 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่วัดไพรพัฒนา ต.ไพรพัฒนา อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ พระครูโกศลสิกขกิจ หรือหลวงพ่อพุฒ วายาโม ประธานมูลนิธิหลวงปู่สรวง เจ้าคณะอำเภอภูสิงห์ (ธ.) เจ้าอาวาสวัดไพรพัฒนา ต.ไพรพัฒนา อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ เปิดเผยว่า อาตมาภาพ พร้อมด้วย นายสำเร็จ ไพรบึง นายก อบต.ไพรพัฒนา คณะครูวิทยาลัยเทคโนโลยีหลวงปู่สรวงวัดไพรพัฒนา ได้ให้การต้อนรับ นายพีระพล ปูรณะโชติ ผู้ช่วยผู้ว่าการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 จ.อุบลราชธานี นายพรชัย เย็นใจ ผู้จัดการ การไฟฟ้า จ.ศรีสะเกษ

นายณัฐพล ซองทอง รองผู้จัดการ ด้านเทคนิค การไฟฟ้า จ.ศรีสะเกษ ที่ได้นำเอาเสาไฟฟ้า จำนวน 40 ต้น มูลค่าประมาณ 100,000บาท มามอบให้แก่วิทยาลัยเทคโนโลยีหลวงปู่สรวงวัดไพรพัฒนา โดยมี นายปรเมษฐ์ ศรีบูรณ์ ผอ.วิทยาลัยเทคโนโลยีหลวงปู่สรวงวัดไพรพัฒนา นายสมยศ พันธ์มา รอง ผอ.วิทยาลัยเทคโนโลยีหลวงปู่สรวงวัดไพรพัฒนา คณะอาจารย์และนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีหลวงปู่สรวงวัดไพรพัฒนา ร่วมให้การต้อนรับและรับมอบเสาไฟฟ้า เพื่อให้วัดไพรพัฒนานำให้ใช้ประโยชน์ในการติดตั้งสายไฟฟ้าให้แสงสว่างบริเวณวิทยาลัยเทคโนโลยีหลวงปู่สรวงวัดไพรพัฒนา

พระครูโกศลสิกขกิจ หรือหลวงพ่อพุฒ วายาโม ประธานมูลนิธิหลวงปู่สรวง เจ้าคณะอำเภอภูสิงห์ (ธ.) เจ้าอาวาสวัดไพรพัฒนา ต.ไพรพัฒนา อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ เปิดเผยต่อไปว่า วิทยาลัยเทคโนโลยีหลวงปู่สรวงวัดไพรพัฒนา ได้จัดตั้งขึ้นมาเพื่อจัดการศึกษาระดับอาชีวศึกษาให้กับเด็ก น.ร.ตามแนวชายแดนไทย – กัมพูชาเพื่อต้องการให้เด็กมีความรู้คู่คุณธรรมและมีอาชีพฝีมือช่างต่าง ๆ ติดตัวที่เป็นความต้องการของตลาดแรงงานในปัจจุบันนี้ มีเด็ก น.ร.มาเรียนวิชาชีพต่าง ๆ ที่ทางวิทยาลัยเปิดสอนจำนวนประมาณ 700 คน ซึ่งเสาไฟฟ้าที่ได้รับมอบมาในครั้งนี้ จะได้นำไปใช้ในเกิดประโยชน์ต่อการจัดการศึกษาของวิทยาลัยเทคโนโลยีหลวงปู่สรวงอย่างเต็มที่ต่อไป/////

ภาพ / ข่าว ศิริเกษ หมายสุข ผู้สื่อข่าวประจำ จ. ศรีสะเกษ

 

Related posts