พิษณุโลก เปิดเทศกาลล่องแก่งลำน้ำเข็ก ท้าทายผจญภัยนักท่องเที่ยวที่ชื่นชอบล่องแก่ง

ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เปิดกิจกรรมฤดูกาลล่องแก่งลำน้ำเข็ก ประจำปี 2565 เป็นหนึ่งกิจกรรมช่วงฤดูฝนที่มีชื่อเสียงของจังหวัดพิษณุโลก เป็นกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ กึ่งผจญภัย ที่มีความสนุกสนาน ท้าทาย ทั้งยังได้สัมผัสบรรยากาศธรรมชาติ เหมาะสำหรับนักท่องเที่ยวทุกเพศทุกวัย

เมื่อเวลา 10.00 น.วันนี้ (24 ก.ค.) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ทรัพย์ไพรวัลย์รีสอร์ทและศูนย์เรียนรู้ช้าง อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก นายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานเปิดกิจกรรมฤดูกาลล่องแก่งลำน้ำเข็ก ประจำปี 2565 เป็นหนึ่งกิจกรรมช่วงฤดูฝนที่มีชื่อเสียงของจังหวัดพิษณุโลก เป็นกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ กึ่งผจญภัย ที่มีความสนุกสนาน ท้าทาย ทั้งยังได้สัมผัสบรรยากาศธรรมชาติ เหมาะสำหรับนักท่องเที่ยวทุกเพศทุกวัย

นายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก กล่าวว่ากิจกรรมล่องแก่งลำน้ำเข็ก จังหวัดพิษณุโลก มีความท้าทายตั้งแต่ระดับ 1 ถึงระดับ 5 สำหรับผู้ล่องแก่งมือใหม่จนถึงระดับนักล่องแก่งตัวยง ล่องผ่านแก่งต่างๆ ทั้งหมด 17 แก่ง ระยะทางประมาณ 8 กิโลเมตร ใช้เวลาในการล่องประมาณ 2-3 ชั่วโมง ขึ้นอยู่กับกระแสน้ำ แต่นับได้ว่าเป็นกิจกรรมที่มีความปลอดภัยสูง เนื่องจากนักท่องเที่ยวจะได้รับฟังคำแนะนำขั้นตอนต่างๆ ก่อนการล่องแก่งทุกครั้ง ประกอบด้วย การฝึกหัดพาย, การลอยตามกระแสน้ำ, การขึ้นลงแพยาง และการรับฟังคำสั่งนายหัว-นายท้ายจากเจ้าหน้าที่ที่ผ่านการอบรมหลักสูตรการล่องแก่งที่ได้มาตรฐานสากล โดยนักท่องเที่ยวจะต้องสวมใส่อุปกรณ์ชูชีพ และหมวกนิรภัย ที่จะช่วยลดความรุนแรงจากอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้น

นางสาวญาติกา แก้วบริสุทธิ์ ผู้อำนวยการ ททท. สำนักงานพิษณุโลก กล่าวว่า มนต์สเน่ห์ของการล่องแก่งลำน้ำเข็ก แห่งนี้ นักท่องเทียวจะได้ชมความงามของธรรมชาติทั้งสองฝั่งริมลำน้ำเข็ก ซึ่งเป็นต้นน้ำแม่น้ำวังทอง มีนายท้าย ที่มีความชำนาญในการล่องแก่งมาก ทำให้นักท่องเที่ยวมาล่องแก่งมีความปลอดภัยสูง นอกจากนี้ยังได้จัดกิจกรรม “ล่องแก่งเก็บขยะ” เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในด้านความสะอาดของลำน้ำเข็ก ซึ่งเป็นส้นทางในการจัดกิจกรรมท่องเที่ยว นอกจากจะได้รับความสนุกสนานท้าทายจากกิจกรรมล่องแก่งลำน้ำเข็กแล้ว ยังได้ร่วมกันทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม แสดงให้เห็นถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมขององค์กร (CSR: Corporate Social Responsibility)

เพื่อรณรงค์ปลูกจิตสำนึก กระตุ้นให้นักท่องเที่ยวได้ตระหนัก และร่วมกันรักษาแหล่งท่องเที่ยว แหล่งน้ำ ด้วยการร่วมกันลดการสร้างขยะในแหล่งท่องเที่ยว ซึ่งต้องอาศัยความร่วมมือจกทุกภาคส่วน ร่วมกันสร้างความตระหนักรู้ถึงปัญหาขยะในแหล่งท่องเที่ยวจากการเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในพื้นที่ และเป็นการส่งสาส์นไปยังนักท่องเที่ยวว่า “ล่องแก่งลำน้ำเข็ก” พร้อมแล้วที่จะให้การต้อนรับนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางข้ามาท่องเที่ยว และร่วมกิจกรรมดังกล่าว

จึงขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมล่องแก่งลำน้ำเข็ก สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 0 5525 2742-3 ทุกวันในเวลาทำการ หรือ Facebook Fanpage ททท.สำนักงานพิษณุโลก www.facebook.com/TAT.Phitsanulok

ปรีชา นุตจรัส รายงานข่าวพิษณุโลก

Related posts